Havaktingit

You are here

Hivuliqti uqaqtuq tikkuaqtuq GN an’ngayukhiuyuq atan’nguyakhamik

Iipu 26, 2019

Tahaqtitauyukhaq

Qilamik Tuhaqtitauyukhaq

Hivuliqti uqaqtuq tikkuaqtuq GN an’ngayukhiuyuq atan’nguyakhamik

Iqaluit, Nunavut (Qitiqqautijuq 26, 2019) -
Hivuliqti Joe Savikataaq uqaqtuq tikkuaqtauyuq Jimmy Noble Jr. Tugliunggukhuni Ministamun Avatiliqiiyitkunni, havaaginiaqtaa May 13, 2019.

“Mr. Noble havattiagikpiaqpaktuq Nunavut Kavamani aadlatkiingni havaani, talvamilu havaagivagaanni Aulapkaiyipluni Amigarnaqtunut Atan’niqtuiviliqidjutini. Atuqhimavainni tammaqtailinirmun huradjanik avatiliqinikkutlu atuqtauyukhanik atuquivaktuq ihuatqiak hivuliqtiuvikhamik Havagviata Avatiliqiiyitkut. Niriuqtun’nga havaqatigiyaami Mr. Noble piyaami munariniqarnikkut pivalliayaami, aadjikkiin’ngulutik pidjutiqaqhimmaarnirmun pivikhaqarnikkut munarittiarnirmunlu hadja hivulliutihimmaagivaktavut kavamaptingni”, uqaqtuq Hivuliqti Ministauplunilu Avatiliqiiyitkunni Savikataaq.

Mr. Noble havaaginiaqtaanni Tugliukaffuktumin Ministamun Steve Pinksen, hivuliqtiukaffuqhimapluni Havagviannut talvanga December 2018 min.

“Quyagiumayara Mr. Pinksen hivuliqtiupluni havaqhimmaaqpangmatlu. Hivuniraaluk ayunggitait pittaaqtainniklu quyanakpiaq”, uqaqtuq Hivuliqti Savikataaq.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigijakhaq:

Cate Macleod

Taigualiuqtiinni Titiraqtia

Havagvia Hivuliqti Savikataaq

867-975-5059
867-222-4353

cmacleod@gov.nu.ca


ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ, www.gov.nu.ca.
Tuhaqtitaurarhat taiguaginnariaqaqtun Inuktitukkuuqhimayunik, Qablunaatut, Inuinnaqtun Uiviitatigunlu talvani www.gov.nu.ca.
News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca.
Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca.