Havaktingit

You are here

Hivuliqti Savikataaq tuhaqtitiyuq angayughiit atanguyat aalanguqtait

Julai 19, 2021

Tuhaqtitaujukhaq

Qilamik Tuhaqtitauyughaq

Hivuliqti Savikataaq tuhaqtitiyuq angayughiit atanguyat aalanguqtait

Iqaluit, Nunavut (July 19, 2021) – Hivuliqti Joe Savikataaq ublumi uqaqtuq aalanguqtirnirmun Kavamatkuni Nunavunmi (GN)kut angayughiit atanguyat havaqatigiit.

Atulirniaqtuq Apitilirvia 1, Jeff Chown nuutiqtuq hamanga Tuglirmin Minista Kiinauyaliqiinin hamunga Ministauyuq Kavamaliqiiyitkunni (EIA), unalu Dan Carlson nuutiqtuq hamanga Ikayuqti Ministaup Tugliata Ikayuqtinga Kiinauyaliqiinun. William MacKay, tadjaMinistaup Tuglia EIAmun, aulaliqtuq Nunavut Kavamatkunin ilauyaamini hapkunani Kavamatkunun Nunatsiami' angayughiit havaqatigiingnun.

“Mr. MacKay’ 17nik ukiunik kivgaqtuqhimayuq havakpiaqhunilu aviktuqhimayumun ikayuqpiaqtuq kavamautiptingnun aghut. Kinguumayauniaqtuq quyagiqpiaqtara havakpaktainun aalakiinik, aghuungnaqtut havaat, " uqaqtuq Hivuliqti Savikataaq. “Mr. Chown unalu Mr. Carlson tamangnik hivituyumik-kikliqaqtuk havaktik aglingnaqtumik ilihimanirit hivuliqhungnirmunlu piyaarnirit. Tadja havaangit qanitukkut atauyk inmi nutaanun havaanginun, ukpiriyakka nakuuqpiaqtumik piniaqtuk upautitiluta aviktuqhimayumi niruanrniranun, ukualu GNkut nuutiqtilugit qaiyunun pitquyauyunun.”

Mr. Chownlu Titiraqtinguqluni Maligailiqiini, unalu Mr. Carlson aularutilugulu havaaghaminun Titiraqti Kiinauyaliqiini Munaqhiyut Katimayiit. Hapkua aalanguqtirutit atungniaqtuq nungunianun haffuma Turaaqtavut pitquyauyut.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Cate Macleod
Tuhaqtidjutikhanut Titiraqti Premier Savikataaq-mun
867-975-5059
cmacleod@gov.nu.ca