You are here

Hivuliqti Akeeagok ihuarhaqtait ministani havagvighait

Maassi 15, 2023

Tuhaqtitaujukhaq

Hivuliqti Akeeagok ihuarhaqtait ministani havagvighait

IQALUIT, Nunavut (Maatsi 15, 2023) – HIvuliqti P.J. Akeeagok uqaqtait aallanguqtirniit Nunavunmi Ministait Katimajiinni ublumi. 

“Una nutaaq tuniqhainingani Ministani havagvighainni hakugikharniaqtaa havagutait kamatkut hivumuutilluta piqarhuta 8nik ministanik. Havakhimmaarniaqtugun hivumuuraanginnarutikkut uumani atuqtiipkainirmun uuminnga Katujjiluta havagutimi. Uppirijara una pittaarutainni hapkunani Ministani tuniudjutainnik aularaanginnaqtunik tautungnaqtuniklu aallanguqtirutikhanik nunaptiknun,” uqaqtuq Hivuliqti Akeeagok.

Havagvighani tuniuqhaqtaujun hamma:

Maligaliuqti PJ Akeeagok
Hivuliqti
Minista Kavamaliqijikkut
Minista munarijuq Nunaqaqqaaqtuni Qanuriliurutainnun
Minista munarijuq Nunatirhimajunun
Minista munarijuq uumunga Qulliq Alrujaqtuqtunik Ikumadjutit

Maligaliuqti Pamela Gross
Tukliq Hivuliqti
Minista Ilinniaqtuliqijikkut
Minista Pitquhiliqijikkut
Minista Uqauhinut
Minista munarijuq Inirnikhanun

Maligaliuqti David Joanasie
Minista Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut
Minista munarijuq Igluin Auladjutitigun Akitutilaanginnut Katimajiinni
Kavamatkut Katimajiita Hivulliuqtiat

Maligaliuqti Lorne Kusugak
Minista Kiinaujaliqijikkut
Minista munarijuq Taangaliqinirmut Laisikhanun Katimavianun
Minista Munarijuq Nunavunmi Igluliqijirjuakkunnun

Maligaliuqti David Akeeagok
Minista Maligaliqijikkut
Minista Pivalliajuliqijikkut Ingilrajulirijikkullu
Minista munarijuq Havaakhaqarnirnun
Minista munarijuq Ujaraghiurvingnun
Minista munarijuq Inungnun Pilaarutainnun Naalakvingmun
Minista munarijuq Nunavunmi Nanmilingnut Ikajuqtiinni
Minista munarijuq Nunavunmi Pivalliadjutikhalirinirmut Katimajiinnun
Minista munarijuq Niuvvaanirnun

Maligaliuqti Margaret Nakashuk
Minista Havaktuliqijikkut
Minista Inulirijinun
Minista munarijuq Aivikhaittunun
Minista munarijuq Arnait Qanurilinganinginnut
Minista munarijuq Havaktinun Aanniqtailinirmun Havalimaiqqatalu Nalliqtarvik

Maligaliuqti John Main
Minista Aanniaqtailinirmut
Minista munarijuq Inminiiqtailinirnun

Maligaliuqti Joanna Quassa
Minista Avatiliqijikkut
Minista munariyaqaqtuq Auladjutini
Minista munarijuq Nunavunmi Ilihariaqpaalivingmun

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijaqhaq:

Beth Brown
Tuhaqtaujukhani Titiraqti
867-975-5059
bbrown6@gov.nu.ca