Havaktingit

You are here

Angmangniakhimayut niruaqtukhanik ulapqidjutinut aittuutikhainnik maniitniklu ikayuutikhainik

mii 17, 2016

Inungnut Tuhaqtitauyukhaq 

Angmangniakhimayut niruaqtukhanik ulapqidjutinut aittuutikhainnik maniitniklu ikayuutikhainik 

Ilihimavit pimmariktumik ulapqiyuqtumik, ilihaiyimik ulapqiunutluunniit ikayuraangginnaqtumikluunniit nunaffingni? 

Niruangnikkut ammaktiqtut 2016 Ulapqiyunut Aittuutikhainnut 2016 Ulapqiyunut Maniit Ikayuutikhainniklu. 

Iniktiqtamingnik ikayurniatlu Nunavunmi ulapqiyuqtut, ilihaiyit ulapqiunut, ulapqiaktuqtunik munaqtiuyut, ulapqiaktuqtut katimayut ikayuraangginnaqtunlu tamaini aadlakiiqni ulapqidjutini Angut Ulapqiriktuq Uqiumi Arnaq Ulapqiriktuq Uqiumi, Ulapqiaktuqtun katimayut Uqiumi, Ulapqiunut Ilihaiyi Uqiumi Munaqtimiklu Ulapqiyunut Uqiumi. Ikpingnaqtuq Ilitariyauyukhamik Aittuutikhaq tuniyauvaktuq inungmun pidjutikpiaqpangman akhuuqhuni pivallianikkut ulapqidjutikkut Nunavunmi. 

2016 Ulapqiyunut Maniit Ikayuutikhainnik maniit tamaita $5,000 taalauyut. Maniit ikayuutikhait tuniyauvaktut ilihaqtunut Nunavunmiutanut ilihariaqtuffaaqtut ilihakhutik ilinniaqnikkut/Inuup Timia Qanuqtun pittiagivakpa In’ngutaarnirmun, ulapqidjutimun titiqqiviliqinik, ulapqidjutimun ayuittiangnik ulapqivikhanutluunniit, ilihaqtut talvani ilihaqvikyuani uuniversitimiluunniit. 

Nunavunmi ulapqipkainikkut katimayiita, hamalatkut katimayiit, maniliunahuayuittut katimayiit kituliqaaqlu pitquyauyut tunihilutik niruaqtamingnik. Kiqlikhaqaqtuq tuniyaami kiqliutaa Imaruqtirvia 1, 2016 nguyuq. 

Naunaittiagumaguvit, takulugu ulapqipkainikkut havakviata Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkunni, hivayaqlugitluunniit akiittumun uvani 1-888-765-5506 mi qaritauyakkutluunnit titiraqvigilugit uumami SportProgramRegistration@gov.nu.ca

###

Tuhaqtipkainikkut Takulugu: 

Kris Mullaly 
Atuqtakhanut Ayuittiakhimayuq/Tuhaqtipkainikkut Havaktia 
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut
867-975-5342 
kmullaly@gov.nu.ca