Havaktingit

You are here

Inungnun Aanniaqtailinirnun Munarhi, Inungnun Aanniaqtailinirnun

Nunallaanga: 
Igluligaarjuk
Kinngait
Naujaat
Sanirajak
Taloyoak
Naunaitkutaanut Nampaa: 
10-03-305-015LA
Qanurittuq Havaakhaq: 
Manikhautaa: 
$95,882.00 - $108,810.00
Ukiuqtaqtumi Ikayuutikhaq: 
$15,016.00 - $ 34,455.00

Piyumayugut inungnun aanniaqtailinirnun munarhimik havaktukhanik amiguhuni nunallaani Nunavunmi.  Havaktikhat uumani havaakhami tunivaktuq inungnun aanniaqtailinikkut havagutinik inungnun kitkunnulu nunallaani malikhugit inungnun aanniaqtailiniikkut pinahuarutikkut aturutikhat pitquyauhimayut uumannga  Atanilluaq Aanniaqtailiniqmun Munarhiliqiyikkut  (CMOH) Turaanganiqalluaqarniaqtuq maamani/nutarani aanniaqtailitjutinginni, iliharvikni aanniaqtailitjutini, hiamittaaqtuni aannialaqitjutinik ukunanilu kapuqtaunikkut aannialaqitjuangittaani pinahuarutit.    Una Inungnun Aanniaqtailinirnun Munarhi havagutiqaqpaktuqlu ikayuqtiupluni inungnun katimayununlu nunalaami, tunipluni inungnun aaniaqtailinikkutigut tautugutainnik ukununga nunallaanin pipkaqtitauhimayunik aanniaqtailinikkut akhuurhainikkut parnaqutikhanik.

Iliharnikkut: Titiraqaqtuqkhaq Naunaitkutmik Munarhiunikkut uumannga Kanadamin Iliharvikyuamin UUMINGALUUNNIIT  angiqtauhimayumik aajikkiikniqaqtumik

Pittaarluni atiliuqtaaqluni uvani RNANT/NU

Uummatimik/Puvakmik/Aullaqtiffaarniarnahuarnikkut (CPR) pihimayauhimayuq

Malruuknik ukiunik inungnun aanniaqtailinirmun munarhiunikkut ayuirhimanirnik pitquyauhimayuq

Nakuuyumik Akhaluutituriami laisimik pitquyauhimayuq

Aallat: Atuqpakhimaniq ungahiktuni inuqqukittunilu nunallaani ikayuutauniaqtuq

PHAC Ayuirhimanikkut qaritauyakkuurutikkut iliharutit ikayuutauyut

CHNC titiraqarhimanikkut ikayuutauyuq

Havaktiuniarhimayuq pihimayukhaqlu qauyihimanirnik uplumiutanik qanuriliurliqtuni aanniaqtailinikkut akhuurhainikkut/aannialaqingittaakkut havagutinik pinahuarutikhaniklu ukuninngalu naunaittiaqhimayunik havaktaaqtanik ukunani inungnun aanniaqtailinirnun Kanadami. 

Havaaqaqhimmaaqtunut, munakhinut, Havaktikhaqhiuktut Ilatjutikhaa Akiliuhianganut uvauyut: $5,000 havalirviani upluani, $5,000 18 naatpata tatqighiutit unalu$10,000 naatpata 30 tatqighiutit . Aallallu ikayuutikhanut akiliuhiarutikhat ilagiyait una $9,000 Ukiungatigut Hivunnganiittunut Havakpaktunut Ikayuutikhaq unalu $375 Tatqirhiutimi Havakhimmaaqtunut Ikayuutikhaq tamaat $4,500 atauhiqmi ukiungani.

 

  • Nunavut Kavamatkut havagumayut pipkainikkut tautungnatqiyaqaqtumik havaktinik taimaatut nakuutqiyamik qauyimayaangani kivgaqlugillu ihariaginiit Nunavunmiut. Hivulliuluaqtittiniaqtait Nunavut Nunatarnikkut Angirutimi Ikayurutiqaqtun.
  • Uuktuqtut naunaittiaqtaghaa pittaarutimiknik piyaamiknik hivulliuluaqtitinikkut ihumaginirmi ataani Nunavut Hivulliulluaqtughat Havaaghaqtittinikkut Maligaghami.
  • Havakniit ilanginni havaani pitquhimayut nakuuyumik ihuinaarhimanikkut ihivriuqnirmik. Pihimaniq ihuinaaqpakhimanikkut ihivriurutimik taimaaqtitaulimaittungnarhiyuq uuktuqtunik ihumagiyaunirnin.
  • Havaakkut tukihitjutait piyauttaaqtut kayumikkukkut, qaritauyakkut uvaniluunniit qaritauyakkuurutaanin.
  • Taapkuanginnait uuktuqtut piyauhimayut havaktighaqhiuqnirmut uqaqatigiyauniaqtut.
Contact: 
Expiry Options: 
angmaumayuq inunikhirlugu