You are here

Inirniriit Pinahuarutit

Nunallaat Pinahuarutit pipkaivaktuq allatqiinik pinahuarutit havaaniklu ikayuriami ihariagiyauyut inuulramiit inirnikhainutlu atuqtiliquplugit kingitqiamik atuqtakhainnik uqaqatigiiniq inuulramiinit inirnikhainitlu. Nunallaat Pinahuarutit pipkaivaktuq ikayuutinik piliurningani inirnikhait katimayiingit. Nunallaat pinahuarutit havaktingit havaqatigiikpaktut inirnikhainut naunaiyairiamikni ilihimaningit inuit ilumuurutingit ilitquhingitlu tammaqtailiquplugitlu una ilihimaningit ikayuutaugiami hivunikhait piquhikhait.

 

 

Ikajuktauriami aittuutikun tunijauhimajununlu uktuutiinnun

 

Iningnikharunun Inulramiinuluit

Aulapkaijiluaq Iningnikharunun Inulramiinulu
Leo Tulugarjuk (Inangihimajuq)
Tel: (867) 934-2032
e-mail: LTulugarjuk@gov.nu.ca