Havaktingit

You are here

Una Maniliqiniq Ikajuutikhangit haffumani Nunavut Ilihaqtut (FANS) Ukiukmi Ilihairutikharnik Uuktuutikhangit Umingniaqtun

Nuvaipa 02, 2021


Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjutikhaq

Una Maniliqiniq Ikajuutikhangit haffumani Nunavut Ilihaqtut (FANS) Ukiukmi Ilihairutikharnik Uuktuutikhangit Umingniaqtun

Piumavit ikayuutikharnik ihagianganik iliharyuumirutikharnik ilihaidjutikharnik hivunikhangitni?

Manikkut Ikajuutikhat Nunavunmin Ilihaqtunun (FANS) tunivaktuq manikkut ikajuutikhanik pijaaqtunun Nunavunmiunnun ilihariaqtuqhimajun tikkuaqtauhimajunik iliharvigjuani iliharutiujuniklu pinahuarutinik.

Uuktuliruvin naliinnun iliharvigjuarnun aullaqtiutiluni ubluq-tamaat iliharvigjuani pinahuarutimik uvani aulahimmaarutikhaanulluunniit pinahuarutingni ukiakhami iliharvighanik, umikvikhaa uukturiami FANSnut una Hikutirvia 15, 2021.

Tamaita iliharvigjuani ilihaqtut uuktuffaariaqaqtun FANS-kunun manikhamingnik iliharvikhaup ukiungani.

Uuktuutit piliuqtauttaaqtun hivuagun angiqtautinnatin naliinnun iliharvigjuarnun pinahuarutinun.

Naunaiqyumiriutikharnik umingalu Ilihaqtun Ilauyukharnik Titiraqhaq, qaritaujakkut titiqqiluguluunniit uvani www.gov.nu.ca/fans uvaniluuniit qaritauyakkut titiraqlugit FANSkut havagvianun uvani fans@gov.nu.ca.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Troy Rhoades
Atan'ngujaullaktuq Tuhaqtipkaijinni
Ilinniaqtuliqijikkut Havagvia
867-975-5680
info.edu@gov.nu.ca