Havaktingit

You are here

Quviahuutit tuyuqtauyuq Iniqtiqtut Ilihaqtut uvani 2017mi

Immaktirvia 01, 2017

Quviahuutit tuyuqtauyuq Iniqtiqtut Ilihaqtut uvani 2017mi.

Iniqtiqtut, nutqaqpakluhi uvalu qiniqluhi hivumut-pangnaiyaqlugit ublut hakugikhiyuumiyut ilihimaligapkit nakuuyumik hunanik pidjutiqaliqtutit ilingnik.  Pidjutigilugu iniqtigutit itqaumadjutigilugu hinaktuqtangnik ilumuuliqtaaqtut uvalu pangnaiyautit piyaaqtatit.

Pilutit ayuiqhaqyuumigutinik, pidjutigilugit havagumayangnik, hivuliqhuqlugu nunalaat nakuuyunik iniqtigutinik, quviahuutigiyayunik uvalu ihuaqtumik tautuktitilutit nukaghiqnun uvalu inuuqatingnun.   Itqaumalutit ihuaqtumik tautuktauyutin inulgamiqnun nunangni.

Nigiuktugut takulutit tikilugu anginighaqmik piumayat taimaali hivunga nunavit ilingniituq.

Nakuuyumik aullattiapkupluhi!