Havaktingit

You are here

Manikkut Ikajuutikhat Nunavunmin Ilihaqtunun (FANS) Ukiakhami Iliharvighainni Uukturutikkut Umikvighaa

Julai 02, 2021

Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjutikhaq

Manikkut Ikajuutikhat Nunavunmin Ilihaqtunun (FANS) Ukiakhami Iliharvighainni Uukturutikkut Umikvighaa

Ikajuqtaujumavin pijaarni iliharvigjuarni iliharutikkut turaangajarnik?

Manikkut Ikajuutikhat Nunavunmin Ilihaqtunun (FANS) tunivaktuq manikkut ikajuutikhanik pijaaqtunun Nunavunmiunnun ilihariaqtuqhimajun tikkuaqtauhimajunik iliharvigjuani iliharutiujuniklu pinahuarutinik.

Uuktuliruvin naliinnun iliharvigjuarnun aullaqtiutiluni ubluq-tamaat iliharvigjuani pinahuarutimik uvani aulahimmaarutikhaanulluunniit pinahuarutingni ukiakhami 2021 iliharvighanik, umikvikhaa uukturiami FANSnut una July 15, 2021.

Tamaita iliharvigjuani ilihaqtut uuktuffaariaqaqtun FANS manikhamingnik iliharvikhaup ukiungani.

Uuktuutit piliuqtauttaaqtun hivuagun angiqtautinnatin naliinnun iliharvigjuarnun pinahuarutinun.

Ilitturittiarutikhanik uuminngalu uukturutikkut titiraqmik, takulugut www.gov.nu.ca/fans uqaqatigiluguluunniit FANS havagvia uvani fans@gov.nu.ca uvaniluunniit 1-877-860-0680.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Troy Rhoades
Atan'ngujaullaktuq Tuhaqtipkaijinni
Ilinniaqtuliqijikkut Havagvia
867-975-5680 info.edu@gov.nu.ca