Havaktingit

You are here

Ilinniaqtuliqijitkut ukaullu QIA tunihijumajut Nunavut- piliuqhimajunik Nutarannuanik Ilihalihaaqtunniq Ilihautikhat Atuqtakhaliuqhimajunik

Julai 26, 2019


Tuhaqtitauhainnaqtukhaq

Ilinniaqtuliqijitkut ukaullu QIA tunihijumajut Nunavut- piliuqhimajunik Nutarannuanik Ilihalihaaqtunniq Ilihautikhat Atuqtakhaliuqhimajunik

IQALUIT, Nunavut (Taaqhivaliavia 26, 2019) – Minista Ilinnaqtiliqijitkut, David Joanasie, unalu Atanngujaujuq uvani Qikiqtani Inuit Katimayiinni (QIA), P.J. Akeeagok, quviahukpiaktuq tuhaqtitipluni tamna nutaaq, Nunavunmi-piliuqtauhimajut developed nutarannuanik ilihalihaaqtunniq ilihautikhat atuqtakhaliuqhimajunik tuniuqhaqtauliqtut nutaqqiqivingnut tamainni avikturniinni.

“Nutarannuanik Ilihalihaaqtunniq Inuktut atuqtakhangit ihuaqtut pihimadjutikhanik uqauhiptingnik.” uqaqtuq Minista Ilinnaqtiliqijitkut, David Joanasie. “Nutaqqat ajuiqpaktut ilitpakhutiklu ilihautikhatik atuqtakhat pidjutiqarangata inuuhirmingni atuqtakmingnik qaujimajamingniklu, uqauhirmingnik ilitquhirmingniklu. Hapkuat Nunavunmi-piliuqtauhimajut atuqtakhat ikajuutauhungujut inulrammirnut pihimmadjutikhanik hakugikhivalliadjutikhaniklu Inuinnaunirmingnut kitkuujakhamingnik.”

“Quviahuktunga tuniplugit hapkuat nutarannuanik ilihalihaaqtunniq ilihautikhat atuqtakhaliuqhimajunik aturniqaqtut uqauhiptingnik ilitquhiptingniklu,” uqaqtuq QIA Angiyuqqaaq, Akeeagok. “Hapkuat iviktiitatt, ulapqiujat, taigualiuqhimajullu nutaqqaviut ajuiqpalliadjutikhait, ulapqiujakhait, imaalu atuqtuujaglugu nunarjuami quviahuutigijaat Inuuhiqqut-kinaujaakhaptingnik uqauhitingniklu.”

QIA-kut Ilinniaqtuliqijitkullu imaatut maningmik atuqhimajut $700,000 unalu $1.8 million pingahuni ukiuni piliurutikhamingnik atuqtakhanik havaqatigiiklutik pidjutiqaqtunik Inuinnait inuuhiannik ilitquhianiklu.

QIA-kut-piliuqhimajainnik atuqtakhanik ilauhuingujut Ilinniaqtuliqijitkut-piliuqhimajainnik atuqtakhanik tujuutauliqtut 55nut laisiqaqtunut nutaqiqivingnut, laujullu iliharuirangata ilihaqlihaaqtullu najugainni. Qaffiujut atuqtakhaliuqhimajut upingami puukhimajut piliuqtauhimajut ilanganik QIA-kut Ikajuutikhainnik Maningnik Pinahuaruti.

####

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Jean-Philippe Laprise
Atanngujaq, Tuhagakhanut
Ilinniaqtuliqijikkut Havagvia
info.edu@gov.nu.ca
867-975-5645

Sima Sahar Zerehi 
Aulapkaiyi Tuhaqtipkainirmut 
Qikiqtani Inuit Association
szerehi@qia.ca
867.975.8413 1.800.667.2742


Hunauvat QIA/EDU atuqtakhaliuqhimajait?

Upingami atuqtakhat qiuqutit, tikitpaliqtut nutaqiqiqvingnut munaqtauvingni Nunavunmi, ilaujut aallatqiiktunik amigaitpiaktunik imaittunik:
1. Tray iviktitaat
2. Natirmi Iviktitaat
3. Ukiuqtaqtumi uumayunguat algangmut ingutaaqtitidjutikhat tupkhamiklu puuqhimajut; nanunguaq, tutkunguaq, umingmanguq, ukalinguaq, titirannianguaq
4. Alganngut ingutaaqtitakhanik unipkaaliuqhimajut: Tuktut Aulaningit
5. i, pi, ti, ki pianaujat
6. Nakuukpiaktut pimmariktut taiguakhat: Inuinnait Aannurangit, Qanurinniit Iliktirutikhallu
7. Qniqhialutit-imaalu-nanihilutit taiguarmik – Ukaliq unalu Kalla Aujami Aullaaqtuk
8. Maliktakhaliuqhimajut Taigualiuqhimajut – Hananirmik Qamutiingmik, Iqalukhaiurniq Aujami
9. Nutarannuanut algangnut uqautikhanik taugualiuqhimajuq
10. Ubluq tamaat hulipkaidjutikhat piannat

Amigaitpallarmata puuqhimajut, atuqtakhat aullaqtitauniaqtut hitamaujunik puurnik: malruuk puuk kinguagut aullaqtihimajuuk nutaqqiqivingnut, pingahuat aullaqtihimajuq upingakhaq, kinguliqpaarlu puuk tujuutauniaqtuq ikiakhaq.

 

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ, www.gov.nu.ca.
News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca.
Tuhaqtakhat ittut Inuktitut, Qablunaatitut, Inuinnaqtun Uiviititullu talvani www.gov.nu.ca.
Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français à : www.gov.nu.ca.
Tuhaqtipkaijit 2019-NR18