Havaktingit

You are here

Explore unalu Destination Clic: Uivitut Ilihaidjutinun Pinahuarutit tungahuktitiyut uuktuutinik

Maassi 19, 2021

Inungnut Tuhaqtidjutikhaq

Explore unalu Destination Clic: Uivitut Ilihaidjutinun Pinahuarutit tungahuktitiyut uuktuutinik

Ilinniaqtuliqiyit qiniqhiayut inulramirnik ukiuqaqtunik 13min 18mun ukualu iliharyuumirvingninlu ilihatunik uuktuqlutik haffuminga Explore unalu Destination Clic pinahuarutit.

Explore akiqangituq pinghunik talimanun havainirnik upingaarmi auyaniluuniin Uivitut ilihaidjutighat qaritauyakkut atuqlutik. Ilihaqtut ilihaqlutik atuqlugillu inmi Uivitut Uqauhiq hakugikhiyuumiqlugulu inmi kangiqhimadjutitik Francophone pitquhiinik. Kinguagun Uivitut Uqauhiinik ilihimangitkaluaqlutik. Umikvighaa uuktuutit uvani Qiqaijaluarvia 31, 2021.

Destination Clic akiqangituq pingahut-havainirit auyami pinahuarutit pihimayut ikayuutighat francophone inulramiit pidjutigilugit pitquhimigut ilaunirmun ukualu francophone naunaiyautitik iglumingni humilu Kanatami. Tapkuanginait ilihaqtut atiliuqhimayut Uivitut Hivuliq-Uqauhiq ilihaidjutit piyaaqtut. Nutqarvikhaa uukturumayunut Qiqaiyalirvia 31, 2021.

Una Explore unalu Destination Clic pinahuarutit ilihaqtitauniaqtut qaritauyakkut pidjutigiblugu qalagyuarniq COVID-19 nunaqyuami. Uuktulirit tadja nakuutqiatigut inikhanigiarni!

Kangiqhitiarumaguvin, hivayaqlugu François Ouellette, Uivitut Pinahuarutinun Ayuittiaqhimayuq uvani 867-975-5677 or fouellette1@gov.nu.ca, pulaaqluguluuniin www.englishfrench.ca.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Troy Rhoades
Atannguyaullaktuq Tuhaqtipkaiyiinni
Ilinniaqtuliqiyitkut Havagvia
867-975-5680
TRhoades@gov.nu.ca