You are here

Nutaganulaktitlugit Nutaqat Ilihaqnit

Nutaganulaktitlugit Nutaqat Ilihaqnit pinagiyauqpiartuq Nunavutmi. Pipkagumayavut nutagavut hulittiaqlutik ilitpalianit piyautiaqhimayut uqauhiqmingnut ilitquhiqnutlu piyungnagahugiyanginik akhuqtitpagiaq inmingnik ilitpalianinik ilihaqvikni avataanutlu. Una havakvik havallik nutagaqaqviknut havagutinik hingaiyautitlugit nutaqat tikitlugu ukiulgit tualunik.

Pigiyavut pingahut atuqniqhat havagutit:

1) **NUTAAQ**  ELCC Igluqpaghainik Maniliqtungnirmun Pinahuarut (Angmaumajut Tughiutinun)

2) Laisataqhimayut Nutaganulaktitlugit Nutagaqaqvit havagutit

3) Inuuhuktut Angayuqat Ilihainaqtitni

4) Aaniaqtailini Nutaqat Pigiagutit

Angayuqanguguvit qiniqhutit nutagaqaqvikmun havagutinik, naqitluguluniit una.