You are here

Ilihaktut Naamaktigutikhait ovalo Ikayugutikhait

Ilihaqtunik Ilihaqtipkaittiartit havaariyaat havaklutik tamainnut ilaupkakhugit ilihaudjutikhamik piliuqhimayumut ikayurianginni piyumayainut Nunavunmi ilihaqtunut. Havaktauyakhat iliharpaktunut nutaqqanut nakuuyut ukuallu ikayuutikhat, havaktauyakhat, pivikhat, naunaiyaidjutit, ikayuqnahugitlutik ayuiqhaidjutikhanullu. Havagvia havaariyaallu naunaikhiyukhauvlutik atuqtakhanut, maliktakhanut ikayuutikhanullu ikayuutauyut iliharvingnut tamainnut atuqtakhainut ilihaqnahuat piyumayainik taimaalu havaktiit ikayuqtauyaanginni atuqlutik ihuaqtunik pidjutikhanik ilihainirmut.

Havagvik uqaqatigivagait angayuqqaat, amihut paanariikpaktut, ihuaqhiyuumivakhugit iliharvikmi ihuaqtumik pidjutikhainut tamainnut ilihaqtunut. Tadja havagvik havaliqtut piliuqnahuaqhugu amihunut, nutaqqanut pihimayunut, atauttimut havakniaqtainut katitlugit havaktauyakhat tamainnut ilihaqpaktunut Nunavunmiutanut. Una piyakhariyaat Havagviup havaktakhainut ikayuutigilugu ilihaqtunut ihuaqtumik iliharianginni ilihaidjutikhanullu nakuuyumik pidjutikhainut.