You are here

Ilihagutit en français

Ilihagutit en français havagvia Ilinniaqtuliqiyikkut havaarivagait Amihut allatqiit ikayuutikhat havaktauyullu Uiviititut, Nutarannuanik Ilihalihaaliqtunut ukununga Inirniit Ilihaidjutinginnut.

Ilihagutit en français-kut kiuvagait pitquyauhimayut inungnit naunaitkutikhanik piyumayunit, iliharumayut naunaitkutaqarumayulluunniit Uiviititut. Hacagvia ikayurumayut tamainnik iliharviuyunut ilihaiyut Uiviititut uqauhiatigut ilihaivlutik naunaitkutikhainiklu tunihiyunut Uiviititut uqauhiatigut ilihainahuat hivulliulugu uqauhirivluguluunniit uqauhia. Hivuliqtiuyunut Uiviititut uqauhitigut ilihaudjutinut Nunavunmi, ikayuutauyuq ilihaudjutikhainut Uqauhilluagakhanut Uqauhini Ilihaiyuni Uiviititullu Uqauhirivlugutauk (French as an Additional Language -FAL*), taimaa ikayuqhutgit Nunavut Kavamangat havaarivlugu ilihaudjutikhainut pinahuaqtainut piliuqtauhimayumi talvani Ilinniaqtuliqiyikkut Maligaq unalu titiraqhimayumi. Ilihagutit en français-nguyuq atuqtauyuq nunani hanaqidjutikhanut, utaat havaakhariyauyut, ilihaidjutikhanut nutaanguqtirutinut,allan’nguqtirutinut maligakhanut, ikayuutauvlunilu akunngani ilauqatigiiktuni ilihaudjutikhanik pivaktunut havaktauyanullu Uiviitigut. Imaalu, Ilihagutit en français-kut munarivagait numiqtirutikhat, kangikhipkaidjutigivlugit tunivakhugillu ilihaidjutikhanut atuqtakhait Uiviititut llaniklu titiqqanik makpiraaliuqhimayuniklu ihuaqtut ilihaidjutikhanut.

Uqaqtiuvlutik pitquyauhimavlutik Minisanganit Ilinniaqtuliqiyikkut, Ilihagutit en français-kut  aivaqatigiigutigiyaat munarivlugulu manikhat ukunanga Kanatami Ilitquhiinut (Canadian Heritage) ukunuuna Ilitariyauhimayunut Uqauhinut Iliniaqtuliqinikkut Qanuriliurutikhainut (Official Languages in Education Protocol -OLEP) tunihivaktullu unnirutikhanik Uiviititut Ilihaidjutikhanut Nunavunmi.

Kingullikpaaq, Ilihagutit en français-kut havaqatigivagait allatqiit paanariiktut ikayuutigivlugu ihuaqtumik Ilihaidjutikhanut Uiviititut Nunavunmi Kanatamilu atuqlugit allatqiit hanaqidjutikhat.

*Uiviititut Uqauhirivlugutauk atuqtauvaktuq ihumagivlugik malruuk allat Ilitariyauhimayunut Uqauhirnut Maligaq Nunavunmi.

 

Uiviititut Havagvia 
     Angirutit

     Angiktauhimayut Ilihaudjutikhat

     Paanariiktut 

     Makpiraaliuqhimayut

     Nutaaq Titiraudjutaa

     Uqaqvigivikhanut Naunaitkutit