Havaktingit

You are here

Atugakhat Tunngavikhait Pinahuaruti

Nunavut Kavamanga (GN) qanikkut piliuqhimajut Atugakhani Ajuiqhimajakhani Pivallialiurnikkut Pinahuaruti, atuqtakhainnik GN-kunni havaktit ajuiqharumajunut atugakhaliurnirmik imaalu qanurittaakhanik havaaqariami inungnut atugakhaliurnirmik.

Pittaarniq

Atugakhat Tunngavikhait Pinahuaruti atuqtakhaliuqhimajuq Inuinnarnut GN-kunni havaktiujunut qiniqhiajunut havaakhamik inungnut atugakhaliurnirmik.

Tamna pinahuaruti piqaqtuq hitamanik, pingahuni ubluni ilihaqtakhanik ilihaqtitauniaqtun qaritaujakkut aturlugu una MS Teams. Havaakhimangitkaluarluni hapkuninga humangittuq atugakhat tunngavikhait pinahuarutikhanik. 

Nakuujumik iniqtiriami una iliharvikhait pijariaqaqtut iniqtiriiqpiarahuarlutik ilaujumin, atan'ngujaanin havagviinillu tamainnin.

Qanuqtun uuktuqtukhat

Uuktuutit umikvikhaa ublua  Niqiliqivik  6, 2021. Initirlugu ilaliutihimajuq uuktuutikhat titiqqat qaritaujakut tujuutigilugit hamunga training@gov.nu.ca

 

Aularutaata Ublua: 
Monday, Saptaipa 6, 2021
Inirutaata Ublua: 
Thursday, Tissaipa 16, 2021
Najugaa: 
Distance Learning
Nunallaaq: 
Across Nunavut
Aviktuqhimayuq: 
Iqaluit
Naunaittiarumaguvit, uqarvigilugu: 
Bill Tagalik
Atiliurniqmut umikvikhaa:: 
Friday, Niqiliqivik 6, 2021
Qaritauyakkut Uqaqatigiumagukni: 
Hivajaut: 
18679756023

Uuktuutit Titirqat

Inikhimayut uuktuutikhat qaritauyakkut piyukhauyut, tairuaguminaqtumik atiit titiraqlugu sainiutigilugulu havaktip havaktiplu atan’nguyaa. Tamaita atiliukhimayut hivulliutihimayut anggiktauhungnguyut kihimi inikhaiqqat kihiani.