You are here

Minista Aaniaktailinikmun

Maligaliuqti John Main

Minista Munaqhiliqiijitkunnut Ministalu munarijaqaqtuq Inminiiqtailinirmun

Havagviata Maligaliuqtip Arivat Tunngani-Tikiraryuaq

John Main niruaqtauhimaittumik ilaujuq kivraqtuijaamini Arivat Tunngani-Tikiraryuarmunlu talvani 6ngupluni Maligaliurviup Katimadjutaatani Nunavunmut

Nunavutim Hivuliqtirnirmun Katimajiita niruaqtaat Mr. Main kivraqtuijaami Aulapkaijit Katimajiitani Nuvaippa 2021 mi. Uqariiqtitauhimajuq havaaminut havagviannut Nuvaippa 19, 2021mi. Hadja kivraqtuqtuq Ministaupluni Munaqhiliqiijitkunnut Ministauplunilu munarijaqaqhuni Inminiiqtailinirmun.

Ilaupluni talimani Maligaliurvingmi, Mr. Main kivraqtuqhimavaktuq Iqhivautaupluni Katimajalaami Maligaliurnikkut, Iqhivautaujuq Katimajalaami Atauttini Kavamat Aulapkaidjutainnut Maniliqidjutinutlu, Iqhivautaujuqlu Maligaliuqtiikaffuktuni ‘ Katimadjutainni.

Mr. Main an’ngiqlihimajuq Arviani. Iniktigami ilihagutainnik, ilihariaqjuummiriaqtuqtuq Mount Allison University mi, iniktiqhuni 2002 mi naunaijautiqaliqhuni maniliurnikkut. Mr. Main nunarjuami ilihagutaita atuqhimajait ilihaqhuni Oslo, Norway mi, havaamilu ajuirhaqhuni tahapkunani United Nations Ilinniarnikkut, Qauhimanahuarnikkut Pitquhikkutlu Katimajiinni (UNESCO) Paris, France mi. 

Mr. Main havaarivaktait ajuittiarnirmun havaani havaligami, havakpaqhimaplunilu Tiiviikkut Apiqhuijipluni Kanatian Qun’ngiaqtittijuni ᒥᓂᔅᑕ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ Minista Munaqhiliqiijitkunnut Minister of Health Ministère de la Santé P.O. Box 2410 Iqaluit, Nunavut X0A 0H0 C. P. 2410 Iqaluit, Nunavut X0A 0H0 867-975-5151 867-975-5051 Titiraqarvia 2410 Iqaluit, Nunavut X0A 0H0 ᑎᑎᖃᑯᕕᐊ 2410 ᐃᖃᓗᐃᑦ. ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0 Kuapuraisingani Ukiuqtaqtumi havagvianni, Pivalliajuliqiijinilu Havaktiupluni Nunallaanut Arviat Avikturviannilu Nanminiqaqtunut Havaktiupluni Kitikmeot Inuit Katimajiitanut. Niruaqtautinnani, Mr. Main inmikkuthavakpaktuq maniliurnahuagutinut qauhijaigupluni.

Mr. Main An’ngijuqqaangguvaktuq Kivalliq Havagvingnut Katimajiinni ilauqvaqhunilu katimajiitani aulapkaijini Nunavut Pivallianirmun Kuapuraisini. 

Mr. Main nulianilu, Amanda Hanson, quviahuktut an’ngajuqqaangguplutik Augustus Angmaaqmun, Odin Ihumatanaaq mun Maeve Arnahungaaqmunlu.