Havaktingit

You are here

Ubluiqtirvia 3 Nunaryuami Ublua Inungnut Ayuqhautiqaqtunut

Nuvaipa 28, 2016

Inungnut Tuhaqtitauyukhaq

Ubluiqtirvia 3 Nunaryuami Ublua Inungnut Ayuqhautiqaqtunut

Ubluiqtirvia 3 Nunaryuami Ublua Inungnut Ayuqhautiqaqtunut Katimaqatigilugit Nunavunmi Ayuqhautiqaqtunut Makinnasuaqtiit Katimayiit, Inclusion Café Inulirijikkullu Tallimiunmi, Ubluiqtirvia 2, qitiqqautinirmit 1-mut ubluumaat, utaqqiviani talvani Igluvut Building (#922), akiittumik kaapituriami, tiituklutik igauyakhimayuniklu nirilutik.

Naunaiklugu ublua, inuit inuuhiqaqtut ingutaariami ayuqhautiqaqhutik, maniliuyuittullu havagviit ikayuqpaktunut inungnik inuuhiqaqtut ingutaariami ayuqhautiqaqhutik, uuktuquyauyut taaffuminga Nunavunmi Ihuaqhaidjutikhanut Aittuuhiakhamik. Aittuuhiakhaq akiliutikhat havaaktauyukhanut, ingilrutikhainiklu havaktauvaktanullu ihuaqhautikhainut ihuatqiyanik inuudjutikhanut inungnut ingutaariamingni ayuqhautiqaqtunut nunaptingni.

Angiqtauyut uuktuqtut aituqatigiikhunguyut aviktuqlugu una $20,000 ikayuutigilugu piumayainut Nunavunmiutanit. Kinguani, aittuuhiakhat atuqpaktaraluangit akiliutikhainut ikhivautanut kaipluarutilingnut ukuallu kiviktuidjutikhat, iglunut nutaanguqtirutikhanut kaipluarutinut mayuuvikhainik ihuaqtumik itiqtiutikhainik, ihuaqhivlugit ayuqhautiqaqtut atuqtakhainut, ayuiqhaidjutinut ilihaidjutikhanullu, ikayuutikhat havaktauyanut ukuallu iglumingni munariyauyakhanut, nunallaamilu havaakhauyut inungnut inuuhiqaqtunut ayuqhautiqaqhutik.

Taimaarvikhaqaqtuq uukturvikhanik Ubluqtuhivia 30, 2017. Naunairumagungni uuktuutikhanullu titiqqanut, uqaqvigilugit Nunavunmi Ayuqhautiqaqtunut Makinnasuaqtiit Katimayiit talvunga 867-979-2228 uumungaluunniit titiragvigilugu@nuability.ca.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq

Megan Blair
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq
HavagviatInuuhiliqiyit
867-975-5250
MBlair1@gov.nu.ca