Havaktingit

You are here

Tukhiutit uuktuutikhanik – Angutit Inuuhuktutlu pinahuarutikhait

Julai 30, 2018

Inungnut Tuhaqtidjutikhanut

Tukhiutit uuktuutikhanik – Angutit Inuuhuktutlu pinahuarutikhait

Inulirijikkut Havagvia piinarialaqiyut pinahuarutikhanik uuktuutikhanik nunamingni havaakhainik ikayuutikhainik angutit inuuhuktulnullu,pivalliatjutikhainik nutaanik pinahuarutikhat inuuhiringnaqtumik mamitirutihainiklu angutit inuuhuktullu.

Inullaat, nunamingni maniliurahuangitut hamlatkunillu timiqutauyut uuktuinariaqaqtut tuniyaulutik manikhamik. Uuktuutikhat avatquttukhauingitut $20,000. Havaakhat piyukhauyut:

  • Amigaigyuummiklugit inuqarniit talvanga ilauhimagiiktunik naupkaqlugit pitquhitikkut pilutik imaalu imaaluunniit nunallaami qangittiagutikhainnik havaanggitlu ayuikhaqlugit, ilitturipkailutiklu ayukhautiit, imaaluunniit atuqtauhimmaaktut;
  • Naupkaqlugit nunallaami inivikhait piliuriami nutaanik katimayukhanik anggutinut inuuhuktunutlu hivunikhaqaqlutik naupkarnianik pitquhitikkut imaalu imaaluunniit qauyimanikkut ayuiqhalugitlu havaakhat, ilitturipkainiqlu ayukhaunikkut.

Uqarvigilugu Jordanne Amos, Nutaqqat Ilagiiktunullu Ikayuutingit Ningaqhirnirmut Havaakhamut Ikayuqti hivayauta 867-975-5236 qaritauyakkut titiqitlugu JAmos@gov.nu.ca, aatjiliuqhimayunik uuktuutikhanik maliktakhaniklu, apiqqutikhaqaruffi,ikayuqtikhailiurupfi iniqtiutikhanik uuktuutikhavit.

Umikvikhangat uuktugiangat Niqiliqivik 31, 2018, 5-mungaqqat. EST.

Hapkuat uuktuutikhat aullaranginaqtumik ikayuutikhainik avikturniini angutit inuuhuktullu katimapkaitjutainit ukiunganai 2016-2017.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Tracy Wood
Atugakhanut Naunaijaiji
Inulirijikkut Havagvia
867 975-5207
TWood@gov.nu.ca