Havaktingit

You are here

Subvention Solutions Nunavut

Tissaipa 05, 2016

Inungnut Tuhaqtidjutikhaq

Nunavunmi Ihuaqhaidjutikhanut Aittuuhiakhaq

Inuit inuuhiqaqtut ingutaariami ayuqhautiqaqhutik, maniliuyuittullu havagviit ikayuqpaktunut inungnik inuuhiqaqtut ingutaariami ayuqhautiqaqhutik, uuktuquyauyut taaffumunga Nunavunmi Ihuaqhaidjutikhanut Aittuuhiakhaq.

Aittuuhiakhaq akiliutikhaa havaakhauyanut, tamayanut havaktauvaktanullu ihuaqhiutivaktunut ihuaqhiutivlutik inuuhiudjutikhamut inungnut ingutaariami ayuqhautiqaqtunut nunaptingni.

Angiqtauyut uuktuqtut atuqatigiikniaqtaat $20,000 ikayuutigilugu piumayainut Nunavunmiutanit. Kangaraaluk, aittuutaat atuqpagaluangit ikhivautanut kaipluarutinut ukuningalu kiviktautikhanut, iglunut nutaanguqtirutikhanut ihuaqhivlugit ayuqhautiqaqtut atuqtakhainut, ayuiqhaidjutinut ilihaidjutikhanullu, ikayuutikhat havaktauyanut ukuallu iglumingni munariyauyakhanut, nunallaamilu havaakhauyut inungnut inuuhiqaqtunut ayuqhautiqaqhutik.

Umikvighaa uukturiami uumani Ubluqtuhinirmun Aullaqtirvia 30, 2017. Naunairumagungni uuktuutikhanullu titiqqanut, uqaqvigilugit Nunavunmi Ayuqhautiqaqtunut Makinnasuaqtiit Katimayiit talvunga 867-979-2228 uumungaluunniit contact@nuability.ca.

###

Tuhaqtidjutinut Uqaqvikhaq:

Megan Blair
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq
Havakvia hapkua Inuuhiliriyikut
867-975-5250
MBlair1@gov.nu.ca