Havaktingit

You are here

Quviahuutikhaq Haimiliqiyunut Ilaqatigiitun Unuanga

Aktuupa 16, 2014

Inungnun Tuhaayukhaq

Quviahuutikhaq Haimiliqiyunut Ilaqatigiitun Unuanga

Aulavikhaa Ubluq: Tattiaqnaqtuq 16, 2014mi

Nutqaqtiqluni Ubluq: Tattiaqnaqtuq 21, 2014mi

Iqaluit, NU 30 sec

Ilauluhi quviahuutigilugit Hailiqiyunut Ilaqatigiitun Unuanga Tattiaqnaqtuq 21mi siksqangiqan saivanmun talvani Aqsarniit Ilihaqviani ulapqiviani Iqalungni.

Una ihuaqtuq hanaqidjutikhaq ayuiqhagiangat talvuuna haimiliqinikkut talvuunalu Haimiliqiunikkut Havaaqharnik.

Tiitukhat Kapiituutikhatlu hunavalungniklu piqaqniaqtuq.

###

Tuhaqtitiliqiyuq Hivayaqlugu:

Andres Ibanez

Tuhaqtitiliqinikkut Ayuittiagiikhimayuq

Qatan’nguliqiyikkut

867-975-7821

aibanez@gov.nu.ca