Havaktingit

You are here

Piyumaniq tukhirutinik – ayuirhainikkut havaakhatigut piniarhimatjutikhanun

Immaktirvia 06, 2016

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Piyumaniq tukhirutinik – ayuirhainikkut havaakhatigut piniarhimatjutikhanun

Qatan’ngutiliqiyitkut Havakvia tatja piliqtut tukhirutiknik uvunnga 2016-17-mun, ukununga ayuirhainikkut havaakhatigullu piniarhimatjutikhanun.

Maniliurniarhimangittut timiqutit, haamlatkut, ayiurhainikkut iliharviit, Inuit timiqutiit katimayiillu uuktuqtaaqtut maniliqtuutikhanik pipkaiyaamiknik pinahuarutinik ataani hapkunani qanurittuni:

  • Havaakhaqarnini pinahuaruti inunungnun ayurutiqaqtunun – ayuirharnikkut havaakhakkullu pinahuarutit inungnun inuuyut ayurutiqarhutik.
  • Inulrammiit – ayuirharnikkut havaakhakkullu pinahuarutit ilihariaqturuiqhimayunun inulrammiinnun ukiuqaqtut 15-30.

Ukununga pinahuarutikkut pittaarnikkut maligutikhanik ilitturipkaitjutikhaniklu, uqaqatigilugu Halie MacNeil-Smith, Qatan’ngutiliqiyitkut Havakvia, uvani 867-975-5216 qaritauyakkulluunniit uani hmacneil-smith@gov.nu.ca. Takuyaaqtallu una www.gov.nu.ca/familyservices.

Ilihimaluhi umikvikhaq uukturiami una Taaqhivalirvia 10, 2016.

###

Tuhaqtipkainikku Uqaqatigivikhaq:

Sara Tufts
Atugakhanik Naunaiyaiyi
Qatan’ngutiliqiyitkut Havakvia
867-975-5201
stufts@gov.nu.ca