Havaktingit

You are here

Nunavunmi Kiutjutigiyauyut Manikhat inuknut timimitigut ingutaalimaittumik ayurhautilgit

Aktuupa 08, 2014

Inungnut Tuhaqtitauyughaq

Nunavunmi Kiutjutigiyauyut Manikhat inuknut timimitigut ingutaalimaittumik ayurhautilgit

Tuhaqtipkaiyakhaq: Aktuupa 8mi, 2014

Taimaaqluni: Nuvaipa 28mi, 2014

Nunavut-tamainnut 45 sec

Timiit ingutaalimaittumik ayurhautiqaqqit ? Maniliungittumut timiqutigiqaqqit ikayuqtumik inuknut timimitigut ayurhautiqaqtunik? Angiruvit, uuktuinnarialiuyutit manikhanik Nunavunmi Kiutjutigiyauyut pinahuarutinut, hunavaluknik atuqtakharnik, ikayuutiniklu ihuarhigiami inuutjutikhamut inuknut timimitigut ingutaalimaittut ayurhautilgit nunavunmi.

20 tausit taalaamik tuniyauniaqtut ikayuriami pingittunut ihariagiyanginnik Nunavunmiutat timimitigut ingutaalimaittut ayurhautilgit. Qanga taimaa, tamna pinahuarut angiqtauyut maniit niuviriami ingilratjutikhanginnik ikhivautanik kiviktitautimiklu, ihuarhigiamilu iglunik ingilravikhaanik iluani ighivataliknut, ikayuutikhalluuniit ukunatut Unaguirhirhuni munariyauyukhanut.

Umikvikhaa uukturiami manikhamut Nuvaipa 28, 2014. Naunairyuumirumaguvit piumaguvillu uuktuutikhamik titiqqanik, uqaqatigilugu Wendy Ireland uumani 867-979-2228 titiraqluguluuniit uumunnga wendy@nuability.ca.

###

Tuhaqtitjutinut Uqaqvikhaq:

Andres Ibanez

Tuhaqtipkaiyiuyunik Ayuittiaqtuq

Inuuliriyiitkunnut

867-975-7821

aibanez@gov.nu.ca