You are here

Inulirijikkut ataniqarvia nuuttuq utuqqamut apiqhuivikyuaraluamut iglugaluanganut

Tissaipa 08, 2014

Inungnut Tuhaqtidjutikhaq

Inulirijikkut ataniqarvia nuuttuq utuqqamut apiqhuivikyuaraluamut iglugaluanganut

Aullaqtirutikhaa Ublua: Ubluirvia 8, 2014

Umikvighaa Ublua: Ubluirvia 12, 2014

Nunavunmi 30 sec

Inulirijikkut nuuttut ataniqarvikmi aulaldjutainut iglukpamut 224 talvani Sinaa Street, apiqhuivikyuaraluanganut iglukpagivaktaanut Iqalungni. Nutaaq Havagvia aullaliktut ublumi, Hivulliq, Ubluirvia 8, 2014.

Havagviit nuutirtut iglukpamut 224 ukuat nutaqqanut ilagiiktunullu havakpagainut, havaarihimmaagakhanut pivalliadjutikhat, ikayuuhialiqiyit, ilingaiyainikkut, amihullu.

Hivayarvikluanga havagvikmut una 867-975-5978. Aallat hivayautikkut nampait qaritsuyskkullu titirarvikhait havaktinut aadjikkiikniaqtut tadjamut.

###

Naunairumagungni uqaqvigilugu: 

David Kolot
Aulapkaiyi Kiinauyaliqinikkut
Inulirijikkut
867-975-6203
Qaritauyakkut: DKolotFS@GOV.NU.CA

 

Tuhaqtidjutinut uqaqvikhaq:

Andres Ibanez
Tuhagakhanut Ayuittiaqhimayuq
Inulirijikkut
Hivayautaa: 867-975-7821
Qaritauyakkut: aibanez@gov.nu.ca