Havaktingit

You are here

Ikayuuhiaqtut

Nuvaipa 27, 2019

Kavamatkunnut Tuhaqtipkaidjut

Ikayuuhiaqtut

Hamanga Hikutirviani 4 Ikayuuhiat tuniyauyut niqitautikhanik Titiqanik. Tuniyauhimaguvin attauhiinarmik niqitautikhamik titiqamik haffumunga Hikutirvia, naunaiyailutit upautidjutikhangnik nunangni Ikayuuhialiqiinun. Initirniaqtait Hikutirviani naunaiyautit tuniyaangani ilakuit ikayuutikhatit.

Uvani Ubluiqtirvia, naunaiyailutit upautidjutikhangnik Ikayuuhialiqiinun, upaautidjutit naunaiyariangani. Agitilugit agitiliqpaktatit titiqat ihariagiyauyut naunaiyaiyaangani.

Niriuktugut Ikayuuhianik atuliqluta Ikayuuhiaqtunun Auladjutainun (ISDS) attautini nunallaani qaqugunuaq. Quyagiyaqqut tamainun atuqtilugu una atuqtauyuq.

Hivayautait qaffit aviktungniini havagviit hamma:

  • Qikiqtaalukmi: 1-800-567-1514
  • Kivalliq: 1-800-953-8516
  • Kitikmeot: 1-800-661-0845

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Lucy Aqpik
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq
Inuliriyitkut
Hivajautaa: 867-975-5207
laqpik@gov.nu.ca