Havaktingit

Nutaangutqijat GN-kut Qalagjuarniq COVID-19C tuhaqtitaujukhat paqitaunginariaqaqtun qaritaujakkurviptingni. Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat paqitaunginariaqaqtun Havagviat Aanniaqtailinikkut Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat makpirnia.

You are here

Havaaqhaq Uuktuutigiyauyuq Imingayunut Aimavikhaittunut Nayugakhaanik

Immaktirvia 27, 2019


Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Havaaqhaq Uuktuutigiyauyuq Imingayunut Aimavikhaittunut Nayugakhaanik


Havagviat Inuuliriiyitkut iniktiqtaat havaaqhaq uuktuutigiplugu aivikhaittunut imingayut nayuqvikhaanik. Nayuqvikhaq umikaffuqhimaniaqtuq Taaqhivaliavia 1, 2019 mi.

Imingayut nayuqvikhaat qilamiurutauvaktuq ukiumi kiudjutigiplugu talvuuna Iqaluit qimaaviit Qikiqtani Aanniaqvialu amigaiqyuummigamik akturnaqniit ayuqhautivaktuq ikayuutikhainik aimavikhaittunut imingayut.

Havagviat Inuliriiyitkut havaliqtut piumaplutik hivuniraalukmun pivikhamik imingayunut aimavikhaittunut nayuqvikhaanik ikayuqtauhimmaaqlutik maningnik, hakugingnikhaqaqlutiklu kavamaliqidjutikkut ilihaivikhaqaqtittilutik kituniklu naunaiqlutik pivikhaqaqtittilutik ikayuutikhanik.

Naunaittiarumaguvit Iqaluit Imingayunut Nayugakhaatigut, uqaqvigilugu Lindsay Turner; Aulapkaiyi Ilingaiyaivallianikkut uvani: LTurner@gov.nu.ca

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatikhaq:

Tracy Wood
Atugakhanut Naunaiyaiyi
Inuliriiyitkut Havagvia
867-975-5207
TWood@gov.nu.ca

 

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ, www.gov.nu.ca.
News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca.
Tuhaqtaghat ittut Inuktitut, Qablunaatitut, Inuinnaqtun Uiviititullu talvani www.gov.nu.ca.
Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca.
Tuhaqtipkaiyiit