Havaktingit

Nutaangutqijat GN-kut Qalagjuarniq COVID-19C tuhaqtitaujukhat paqitaunginariaqaqtun qaritaujakkurviptingni. Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat paqitaunginariaqaqtun Havagviat Aanniaqtailinikkut Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat makpirnia.

You are here

Tiguarnikkut

Havagviat Qatanngutiliqiyikkut munagihimaaqtun auladjutikharnik tiguagumayunun.  Tiguarningit kavamaliqidjutauyut Naunvunmi, Kanaitianmi imaalu, ilaugiaqagumi, nunaqyuaptingni tamaat maligarnin.  Nunavut Kavamangit aulatitiyuitun Pitquhiqaqnikkut Tiguaqtauvikharnik.  Havakhimaaqtugut aulatitiyaangat allamik qatannguliqidjutikharnik munagidjutikharnik, tunihimaagiangatlu ayuiqhautikharnik havaktinun Pitquhitigunlu Tiguaqtauvikharnik Kamisinikharnik.  Ikayuktikhailiuliruvit naunairutikharniklu piumaguvit, hivayaqlugit tamna Nunalaani Ikayuuhialiqiyi nunalaaptingni.

Hivayaqlugitluuniit Tigualiqiyiit Havaktit.

Hivayauta: 867-975-5232
Kayumiktukkut: 867-975-5298