Havaktingit

You are here

Finance

 

 

Government of Nunavut News Room

Saptaipa 05, 2018
Nunavut Kavamangit tuhaayumayut qanuq uqallagiaqaqtutin talvuuna Iqalungni Bianik Wainiklu...
Julai 26, 2018
Moody’s Investors Service-kut naunaiffaaqtangitNunavut Kavamangit (GN) naunaitkutayriyaat Aa1...
Julai 11, 2018
Nunavut Kavamatkun (GN) ublumi unniutijun piliurnirmik nutaamik Havaktuliqinikkut Havagvikhamik.
mii 29, 2018
Nuanvut Kavamangit nutqaqtihimaliqtaat una Ughuqyuangit Taaksiitigut Utiqtiyukharnik Ilihairutikhaq...
mii 28, 2018
Nunavummiut ilihaqtut, uuktuqvikhalik huli uuktuutinun hapkununga Nunavunmi Kavamamaini 2018 Auyami...
Iipu 06, 2018
Nunavunmiutat ilihaqtun: Nunavut Kavamatkut uuktuqujaatin quvianaqtunun aujami havaakhanun!

Pilihaaqhimayut Titiqqidjutit

Hulilukaarutigiyakhat

Piqangittuq huliniarhimanirnik

Havaakkut Atia

Iqaluit
Hamna Havaakhak Ukpigitiagutikaktok ovalo Paliihimatkunit Ihivgiuktauniaktuk. Hamna Havaakhak angmaumayuk Inunut tamamik uktugumayunut. Kanataup nutaanga maligaliukvik alianaktok ovalo nutaak...
umikvikhaq upluq: 12/10/2018
Iqaluktuuttiaq
Havakhimaanginnaktuq. Una Pidjarikhaaqpiarniqaqtuq havaaq nakuuyumiklu Ihuinaarnikkut Naunaitkutimik, uuminngalu ihuinaaqpakhimaittumiklu Akinialaittunun Naunaitkutimik pitquyauhimayuq. Tapkununa...
umikvikhaq upluq: 12/10/2018
Iqaluktuuttiaq
Una havaakhaq ukpiriyaudjutiqarami pitquyauhimaniqaqturlu naammaktumik Ihuinnaaqpakhimanikkut Ihivgiurutimik Titiraqmik piqaqtukhaq. Una havaakhaq angmaumayuq tamainnut uukturumayunut. Tamna...
umikvikhaq upluq: 12/10/2018