Havaktingit

You are here

Ikayuuhiakguutikhamik Ikayuutikhamik

Qanuqtun Ihuatkiyaunniakgalluakaa Qanukgilliukniakinga.

Ihuatkiyaunniakgalluakaa qanukgilliukniakinga tamna atia tunniyauyuq kitulikakmut huulilukakguutini talvuna ikkayuutauhunguyuq tapquunnunga nunalingni nalliak pivalliakliklutit ilvit ayuikyuumiyangni talvunalu ilikuulikgianginillu ima pivallialuni. Ihuatkiyaunniakgallukaa qanukgilliuklunga liaalgillugu ilihakguma, ayuikyuumillunga, havakguffuuklungalu ublukgaikpaat imalu angayuqaanut ilihaklungallu.

Huuqtauq uvunga manikhaakharraga allaangutkiiyuk aippaanit taatkikhiuttim manikhakpaktamnit?

Manikhaakhat allanguuqhungguyut talvuna taatkikhiutini talvunalu taatkikhiutit tikkigaikpatta qanukgiitaakhanggiini ilvit manikhaakhaknit, uuqhuuqyuap akkiini imalu ilaagiini quffiutilanggini.

Qanuqtunmi akkilikhiktuqpaallakhimmayuq imalu atuugaiknikmun uupaalunggaiyukhiktuukhauyuq?

Ilaani quffiutilangganit talvuna manikhaakhak tuniyauhimmayuq ilingnut taatkikhiutimi atauhikmi ammiggaitkiyauyuq talvuna ilvit piyukhauttingni. Haapquat avvatkuuhimayut akkilikhiktuqhikhimmayuum pillakivaktun pihimakmata tammapianggitangganit manikhaakhammit ihuaktumik uunikluuttaungitut, atuugak akkilikhimmayuq qanuqtunmi akkiliktuukhaunggituugalluaktuq nalliak ikkayuhiakguutikhak ihuinnakhimmayuq. Ilvit Nunariyungni Manikhaakhautikhamut Ikkayuqti Havakti tuutkikhailuni ilvitlu akkiliktuuffaakgianggani qanuqgiliukhimmayuni avvatkuuhimmayuni.

Qanuqtunmi tapfumuna manikhaagaa uvanga pivaktugaa havakhunga piyauvvaktuq uunguvaktikhikpaktuq talvunga manikhaakhauttikhamnut?

Ilvit pikakguvit ilaaqarruvit, tanmna hivlulik $400.00mik manikhaakhaktutit paiktaullimaituq manikhaakhauttiggiyungnik. Tamna pinnahuaguutini talvatuaq hannaikhivaktut ikayuutikhanik naquuhaidjutivaktuq talvuna ihuigiiyungnik akkuungani ilvit piummayungnik imalu manikhaakhautikhammut. Aullaktikguutanik ilvit ammigainikhaanit uvuna $400mik manikhaakhamik ilaayuq, ilvit manikhaakhautikhat pihunguyuut mikhilarrutihunguyuq  talvuna qaffiuttilanggunit.

Huuqtauq Uvunga havaktuukhauyunga qanuqtunmi manilliuktamnit uunguvvaktuqhikpaktuq tapfumuna uvunga Manikhaakhauttimnit Ikkayuhiaguutikhak Manikhaakhak?

Ilvit pikaktuutit paatittikaktuutit talvuna munnakgillutit ilingnik imalu ilaatitlu ihuatkiyummik ilingni. Havakhuni aullaktikguutivaktuq talvuna ikkangnilliuknikmun mikharut Havaguikhimayunut Ikayutikhanik.

Huuqtauq imalu Hilaryuami Nutaqaat Manikhaakhaut uungguvaktikhikhimmayuq talvunga manikhaakhautikhamnut?

Tamna tammat qaffiuttilanggunit talvuna Hilaryuami Manikhaakhak Ikkayuutikhak piiktuanggituq talvunga Manikhaakhautikhamnit Ikkayuhiakguutikhamnik Manikhaakhautikhamnit. Tamnainnik ikayuutait ilunggaina uunguvaktikhimmayuq. Una manikhaakhak atuqpagaat akkilikhiyanginni alaanut ikayuutikhanik ilvit pitaakguuvit talvuna.

Pidjutikarriakaakinga talvuna ilauyaamni ima pivallianikmun hullikyukhautini?

Tapfumuna pigangginaktuukhamik nirriukguutikhamik ikkayuutikhamik talvuna aipaanit aullaktikguutikhamik, ilvit pikarriakaktuutit pillutit pivalliallikluutit talvuna ilihakluutit, ilihaknikmun nalliak havakpalikluutitlu nunariyungni, qanuqtunmi ilvit inikninguuqhauyuutit nalliak innuhikluuktuuttit havalimmaituuttitlu.

Uvunga ilihakniakgalluakkinga?

Hii, manikhaakhakhautikhat ikkayutikhat ilhakgiammi piinaktaaktuq tapquunnunna  Manikhaakhakhautikhak Ikkayuhiakgutikhak pinnahuaqgutini nalliak alaatiggut ilihaudjutit. Uq’qaqviggillugu ilvit Nunariyungni Manaikhaakhautikhak Ikkayuhiaknikmun Havakti nalliak Havaagiigangginnaktukhaminnik Pivallianikmun Havakti talvuna ikkayutikhamik piinaktaaktukhamik.

Uvunga havaktaaktuugalluyunga qihimi naapkillimaittarra nutaaqiqivik.

Aah nutaqiikivikhammut manikhaakhautikhumik qanuqtunmi piinaktaaktukhamik. Ilvit Nunariyungni Manikhaakhautikhak Ikkayuhiakgutikhak Havaktiit tunillutit amiggaitunik tukihigiarutinik.

Uvunga piumunggitarra Ikkayuhiaknikmun, qihimi piitunga ayuuqtunga talvuna havaaghakhiugiami.

Ilvit Nunariyungni Manikhaakhautikhak Ikkayuhiakguutikhak Havaktiit talvunnakquqtillutit ilvit tapfumunga Havaagiigangginnaktukhaminnik Pivallianikmun Havakti nalliak ikkayuklutit mikharut ayuikyuumiyangni pikariakaktukhanik.

Qanuqtunmi uvunga ikkayuuqniakgaalluakigit uvunga ilaatqa ilihakguuma?

Ilvit qanuqgilliuktauguvit anggiktauguvit ilihaknikmun tapquatiggut  Sivuniksaliurniq ilihaudjutit imalu nuuhimmayut alaamut nunammut, tapquat Manikhaakhautikhak Ikkayuhiakgutikhak pinnahuaqguutini pillugu aullaluutik pinnaktaaktukhanik ilvit ilaatit pikariakaktukhanik.

Uvunga ihuigiiyugaa piutimnit Nunatuutuqani Manikhaakhak Ikkayuutikhak Havaktuum ikkayuutikhak. Qanuqtun  uvunga qanuqgilliukniakgalluakinga?

Ilvit tukhiuklutit piutingnik Nunariyungni Manikhaakhautikhak Ikkayuhiakguutikhak Havaktiit ihumalliukguutanik tapquunnunga nunalingni tuukhiukluutit katimayiinut. Ilvit Nunariyungni Manikhaakhautikhak Ikkayuhiakgutikhak Havaktiit ikayuktaaktattit.

Uvunga panikgaa igluuqatiggiyaa aapapaani, qihimi uvunga tuuyuqparrugaa taatkikhiutimi atauhikmi tikkitqanggut. Pidjutikginniakigu ilaallugu piutimnut Manikhaakhautikhak Ikkayuhiakgutikhak uuktuutikhamnik?

No. Talvattuangginak nutaqaat igluuqatiggiiyutit ilvitlu ikkayukhikpaktut ilvitlu ilaahimayut. Ilvit paniit pittaaktuq illauluuni aapaapakmini uuktuutikhaminik.

Uvanga ingn’nikgaa uukiullik 18nik. Inmi uuktuuqniakgalluakaa talvuna Manikhaakluni Ikayuutikhaminik inmiluaq tajja?

Hii, Aullaktiguutanit tamna nutagaak tikkitkuumiuk ukiunggit 18nik, angut nalliak angnak pitaalakiyuq uuktuutikhammik avaalitumik. Pihimakmata Manikhaakhautikhak Ikkayuhiakgutikhak imalu pinnahuagutini ahiagut uuktuutikhamut, ilvit nutaqaat piluni pivallianikmun talvuna mikharut Ihuatkiyaunniakgalluakaa Qanukgilliukniakinga  talvuna ikkayutikhanik tamna manilliukpaalikgianggani inminnuinak.

Uvanga aipparra pidjutikaktuq manikhakpaktuq. Talvuna ilaunniakaa uuktuutikhamnik aullaktikguutikhamnik?

Hii, tamaaqpiavyaa ilvit ilaatillu manikhakpakhimmayuttit pivakgait talvuna maniktigut qanuqtunmi uuktuqgummaguvit.

Uvanga inuutquaqhiuttikhakpaktunga, qihimi uvanga munnakgivaktaatkaa nirripqaaqhugit ing’guutaatqaa. Uvanga ikkayuhiakniakgalluakkingaa?

Hii, tamanut avvatkuuhimayut 18nik ukiungit uuktutikhamik uuktuinakgiallgit. Ilvit ingn’guutaatit ikkayukhikpaktut ilingni talvuna ikkayukhikguumaplutik piuyauhunguyut ilaullutik pidjutingni naunnaitkutani. Ilvit munaktaakgilluagiiguupkit ingn’guutaatit, ilvit pitaaktutit uuktuutikhamik talvuna Nutaqaat Manikhaakhak Ikkayutikhak talvunaquuqlutit Maniliukpakhimmayumingnik Havaagmut Uutiuttiffakpaktuni akkituq hivayautaa 1-800-387-1193.