Havaktingit

You are here

AVATILIQIYIKKUT

Government of Nunavut News Room

Julai 25, 2019
Tamaani Kanadami, Kanadamiut quviahuutigijait kavamatuqatkunni, aviktuqhimaniinni ukiuqtaqtunilu...
Julai 19, 2019
Huliniarhimayakhat ihuarhaqtauhimayut pilutik uani Sylvia Grinnell Nunavunmi Unaguiqhiqvingani...
Julai 18, 2019
Ahivarit qaritauyarnit, tiivingnit, hivayautinnuaffingnilu ubliqluhi kihimi qiniqhialuhi...
Immaktirvia 12, 2019
Avatiliqijikkut Havagvia tadja piliqtun niruaqtaujukhanik ukununga Atauttikkut Hivunikhaliuqnikkut...
Immaktirvia 11, 2019
Talvungamuna tikiutingmiyuq uvani ukiungit nunallaani halummaqhiliqniaqtunik!
Immaktirvia 10, 2019
Iqalungni 2019mi halummarhiniaqtun Tallimiutmi, Imaruqtirvia 14mi, 9-mungaqan ublaami...

Pilihaaqhimayut Titiqqidjutit

Hulilukaarutigiyakhat

Piqangittuq huliniarhimanirnik

FAQ-Apiqhuutaulluaqpaktut

QANUQTUT PINIAQQINGA ANGUNIARNIKKUT LAISIKHAMIK? Tamatkivyakhimayut inuit, ukuangungittut kihimi NLCA-MI ikayuutiqaqtut, pitquyauhimayut anguniarnikkut laisikhamik angunahuariamiknik mikiyunik
QANUQTUT PINIAQQINGA IQALUKHIUQNIKKUT LAISIKHAMIK? NLCA-MUT Ikayuutiqangittut pitquyauhimayut iqalukhiuqnikkut laisimik niuvrutikhaungittunik iqalukhiuriami Nunavunmi.  Ikayuutiqaqtut NLCA-MI