Havaktingit

You are here

Nunavut Upittut Qilanaarnaqtunut Ikayuqtukhanut Phiippine- miunut

Nuvaipa 18, 2013

Tuhaayakhaq

Qilamik Nuititauyukhaq

Nunavut Upittut Qilanaarnaqtunut Ikayuqtukhanut Phiippine- miunut

IQALUIT, Nunavut (Hikutirvia 18, 2013) – Nunavut Kavamangat upittut qilanaarnaqtunut ikayuriamingnik naglingaqhiyunik anuriryuap tikipangmadjuk Philippines-ni Hikutirvia 8-mi 2013.

Nunauvt Kavamangat tunihinialiqtut $25,000 Kanatami Red Cross-mut Ikayuqtuiyit Ayuqhaqtunut- Typhoon Haiyan maniqautikhaat qilanaarnaqtunut anuriryuaq tikinmadjuk Philippine-ni.

“Una ayuqhautiqarniq anngatagyuanguyuq naglingnaqhiblutiglu Philippine-miutat” uqaqtuq Hivulliuqti Eva Aariaq. “Nunavunmiuyugut, hapkua aittuutauyuq ikayuutauyukhaq inungnut Philippines-miutanik hadja hunailliuqtuungmata.”

Nunavut upittut ikayuqtiiliurmata 2004-mi Asian Tsunami uvanilu 2010-mi nuna ahiruqtirmat Haitimi. Taitai, Nunavunmiut tautuktittiyut anniruhunngitutik nagliguhuktut inugnik Philippines-ni ayuqhautiqaliqtillugit.

“Nunavunmi aallatqiigiaktuq aallanit nunanit havaktunik, ilauyullu amigairyuumiyut Filipino-nguyut.” uqaqutq Hivulliuqti niruaqtauyuq Peter Taptuna. “Malikhugit hviuliurutauyut Inuit Qauyimayatuqangit, ikayurniaqtaqqut nunagiyaat ikayuqtikhalliuqtut hadja.”

Tuhaapkailiriyit uqarivigilugu:

Pam Coulter
Aulapkaiyi Tuhaapkailiqiyit
Hivulliuqtit Kavamaliqiyitkut
867-975-6049
Pcoulter2@gov.nu.ca