Havaktingit

You are here

Nunavut Havaamut Ayuiqharniq, Hanayukhiunut Ayuiqharniq, Havaaginiagiyainutlu Naunaitkuhiliqiyut Katimayiit qiniqhimaaqtun ilauyukhanik

Januali 09, 2014

Nunalaani Tuhaayukhaq

Nunavut Havaamut Ayuiqharniq, Hanayukhiunut Ayuiqharniq, Havaaginiagiyainutlu Naunaitkuhiliqiyut Katimayiit qiniqhimaaqtun ilauyukhanik

Aulaniaqtuq Ubluangani: Ubluqtuhirvia 9, 2014

Umingniaqtuq Ubluangani: Itjirurvia 21, 2014

Iqaluit, NU 30 sec

 

Ikayurumavit hivulliqtiumayutinlu hanayukhiunut ayuiqharnirmun Nunavunmi?

Tamna Havaamut Ayuiqharniq, Hanayukhiunut Ayuiqharniq, Havaaginiagiyainutlu Naunaitkuhiliqiyut Katimayiit qiniqhimaaqtun ilauyukhanik.

Una Katimayiit uqaudjiuniaqtun katimayiit taima ihumaliukniaqtuq talvuuna havaamut ayuiqharnikkut hanayukhiunut ayuiqharnirmunlu, tuniyauniaqtun ihivriuqtiuniaqtunlu ihuagiyaungitunut aituihimaarniaqtunlu naunaitkuhingnik talvuuna havaanut havaaginiagiyainutlu talvunga Ministamun Ilinniaqtuliqiyikkutnun.

Ilauyukhat pitjutiqagiiktukhat ihumagiyamingnik taimalu/taimaluuniit havagiikhimayamingnik havaamut ayuiqhaqnikkut Nunavunmi.

Umikvikha uuktugiangat ilauyukhanut katimayiimun: Tallimiut, Itjirurvia 21, 2014mi.

Naunaiqyumirumaguvit talvuuna Havaamut Ayuiqharniq, Hanayukhiunut Ayuiqharniq, Havaaginiagiyainutlu Naunaitkuhiliqiyut Katimayiit qiniqhimaaqtun ilauyukhanik uukturumaguvitluuniit ilaunikkut talvuuna, hivayaqlugu Wende Halonen, Tuhaqtitiliqiyi Atanguyaq Ilinniaqtuliqiyikkutni, hivayautikkut uumunga nampamun 975-5667, qaritauyakkutluuniit uumunga titiraqvianun whalonenedu2@gov.nu.ca .

###

Communications

Nunalaani Tuhaayukhaq

867-975-5667

867-975-5610

whalonenedu2@gov.nu.ca