Havaktingit

You are here

Minista Kiuyuq uumunga OAG-mut Anipkaidjutaanut Unnirutikhamut Nutaqqanut, Inulrammiit Inulirijikkullu

Maassi 18, 2014

Uqaktakhaat

Minista Kiuyuq uumunga OAG-mut Anipkaidjutaanut Unnirutikhamut Nutaqqanut, Inulrammiit Inulirijikkullu

Qiqaiyaqvik 18, 2014

Iqaluit, NU

 

Jeannie Ugyuk, Ministangat Inulirijikkut anipkaidjutigiyaa una ataani uqaqtauhimayuq:

"Munarivlugit nutaqqat ayuqhaqtut Nunavunmi ikpiknaqtuq uvaptingnut aghut havakpiakniaqtugullu, pitquhimut ihuaqtunut havaktauyakhat Nunavunmiutanut. Havagvik ihuaqhaivaktut havaarivlugit Amihut ihumagiyauyut nakuugikpiaktakkullu ihuaqtumik havakpaktaptingnut. Ilihimayavut ayuqhautigiyauvaktunik hiuvniptingni taimaatauk havakpiakniaqtugut havaktakhaptingnik.

"Havaktivut havattiaqpiayuktut havaariyakhamingnut takuvlutiklu ihuaqtunik alan’nguqtirutinik pidjutigiyauyaniklu. Ikitkaluaqhutik ikayuutigiyakhait, pikpaguhuktut havakpiakpakhutiklu havaarivlugit piyumayait nutaqqat ilagiiktullu.

"Nakuugiyakkut maningnut ihivriuqtikyuap havakpagait 2013-mi unnirutigiyaat nutaqqanut Inulirijikkullu Nunavunmi. Ikayuqpagaat havagvikput hakugikhiyuumilugit havaakhavut havaktauvaktullu havakpiaktugullu pitquyauhimayut iniqtirlugit.

"Uqarivlugu maningnut ihivriuqtikyuap unnirutaat, havaktiqaqtugut havaqaigiiktunut ukuninga Nunavunmi Ilihaliakpaavik havaarilugu naunaiyaidjutaa ikayuuhiaqtiunahuat ilihaidjutikhainut. Havakpiakpaktugut ihuaqhaivlugit ayuiqhaidjutigiyakhaptingnut havaktinik havariniaqtainut nutaqqanik munarilugit havakpaklutik; uqarinahualiktait ihuatqiyat pidjutikhat angikliyuumilugu tadja ayuiqhaudjutinut naunaiyaidjutingit; unalu, ihumagivlugit ikayuutikhat havagviuyunik iglukpanik ihivriurutikhainut.

"Naunaiyaliktakkut unnirutaa naunaikniaqhugillu qilamiurutikhat, qitkani aturaaqpaktakhamilu qanuriliurutikhat havaarilugit pitquiyauhimayait taimaalu uqaqatigiyumayavut Maligaliuqtit Maligaliurvikmit talvani Tikkuaqtauhimayut Katimadjutaannut uumani upin’ngaami."

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Andres Ibanez

Tuhagakhanut Ayuittiaqhimayuq

Inulirijikkut

867-975-7821

aibanez@gov.nu.ca