Havaktingit

Nutaangutqijat GN-kut Qalagjuarniq COVID-19C tuhaqtitaujukhat paqitaunginariaqaqtun qaritaujakkurviptingni. Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat paqitaunginariaqaqtun Havagviat Aanniaqtailinikkut Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat makpirnia.

You are here

Kavamatkunut Kivgariyangat Ilihaqtuutit

Nunallaani Kavamtkunut Kivgaqaqtuni, akulliuyut nunalingit kavamatkunullu. Kavamatkunut Kivgariyangat havaariyait kavamatkut pidjutait  ikayuutaillu hailihimainnaqtut tamainnut Nunavunmiunut.

Una pidjutaat:

  • Itqumayunik kangiqhidjutinik ilituripkaivaktu kavamatkut pidjutaitigut.
  • Agyaqtaiuyuq kavamatkut ikayuutainik inungut.
  • Kiuvakhugillu kavamatkut tuhaayumayainik katitiqtauyunik pidjutikhainik qulliriinut kavamaliqinikut

Kangia aulapkaqtauyuq munaqhiniaqhuni utimuuqtaqtunik uqaqtiuvagiaminik ihuarnaiyariangata naunaiqtauvagiangita pidjutauyut ikayuutauyullu.

 

GLO Uqarvigiyaangita titirait