You are here

Havaqatigiiknikkut Havakviit Kavamaliqiyunut Ilaqatigiinikkut

Havaqatigiiknikkut Havakviit Kavamaliqiyunut Ilaqatigiinikkut havaqatigihimaagiyait allat Nunavut havagviingit taima naunaiyaiyaangat Nunavunmiutat ihumagiyamingnik ilitagiyauyut talvani Kanaitian timituqaingani.  Munagiyakhaingit ilauqaqtun taima munagiyakhagiyait Nunavutim ilagiiqatigiyaingit allatlu aviktuqhimayut nunaqyuangit ukiuktaqtuniitunlu nunaqyuangit kanatami kavamaliqiyunutlu, tutqikhailiqiyunutlu Nunavutim ilauhimaaqnir hulilukaaktunut nunaqyuanganik aviktuqhimayunilu nunayuangani katimayuarutmi aivatjutiliqiyunutlu iniqtiginikkutlu angirutikhangit allanun kavamangit.   Havaqatigiiknikkut Havakviit Kavamaliqiyunut Ilaqatigiinikkut munagihimaaqtunlu Nunavutim nunaqyuanganik ilauqatigiiknikkut hilataani ukiuktaqtuniitun nunaqyuangani.  Havaqatigiiknikkut Havakviit Kavamaliqiyunut Ilaqatigiinikkut hivulliqhimaaqtangitlu Nunavut Kavaman ilauhimaaqninga talvani Ukiuktaqtuniitun Hivulliqtiit Katimayuarutaangit, Uataani Hivulliqtiit Katimayuarutimi Katimayiingitlu talvanga Timiqangniituni.