Havaktingit

Nutaangutqijat GN-kut Qalagjuarniq COVID-19C tuhaqtitaujukhat paqitaunginariaqaqtun qaritaujakkurviptingni. Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat paqitaunginariaqaqtun Havagviat Aanniaqtailinikkut Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat makpirnia.

You are here

Angirutikhat

Aajiiqatigiinniq

Nuanvut Kavamatkut Nunavut Tunngavikkut havaqatigiikhimaaqtun.

 

Naunaitkut Angiqatigiiknirmut – Manotoba-mi

Akunngatigun Aviktuqhimayuq Nunaqyuangit Manitobami Nunaqyuangitlu Nunavutim.