Havaktingit

You are here

Nunavunmi Pivalliatjutikhaliqinirmun Kuapaliisit

Tamna Nunavunmi Pivalliatjutikhaliqinirmut Kuapaliisit, aulahimayuq talvani Kangiqlinirmi, nanminiuyuq kavamangit timigiyait Nunavut Kavamanmi. Tamna Nunavunmi Pivalliatjutikhaliqinirmut Kuapaliisit pitjutiqaqtun aulaplutikluuniit nanminiqaqtunut havaktakharnik aulayut talvuuna pivalliatjutikharnik hivunikhat kavamatkuni talvuuna aadjiliukhimayunut pitjutikharnik, atukkiutikhanut akikhilaaqhimayunutlu aulatitiyaangat havaktukharnik maniliurutikharniklu Nunavunmiunun, talvaniluaq kihimi mikiunun nunalaangitnun.  

Naunaiyailuaqlutin talvungauguvit kuapulasingit​ qaritauyaliqiviningnun.