Havaktingit

You are here

Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (NNI) Katimayiryuangit

Tamna NNI-kut Katimayiryuangit havagviuyuq talvani Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu. Tamna katimayiryuaq tautuhimaanginaqtuq aulatjutikharnik hivuniraalungmun pivalliatjutikharnik talvani NNI-mik. 

Tamna NNI Nunavut Kavamangit atuqtauluaqniaqtaangat atugakhat. Ikayuktiuyuq malrungnik hivunikharnik atugiangat kavamangit hivunikhangit aulatitihimaagiangat Inuinait nanminiqaqtunut havaangitlu, aulatitihimaagiangat Nunavutim maniliukhimaaqtunik talvuuna atuqtauluaquyamingnun nunalaani nanminiqaqtunut havaktitiunutlu. 

Qinnigiaqaqtutin Nunavunmi havakhimayunut nanminiqaqtunut talvani ​NNI-kut qaritauyaliqiviningnun.