Havaktingit

You are here

Kanaitian Tunungnganiitunik Pivalliayuliqiyikkut Havagviit

Tamna Kanaitian Tunungnganiitunik Pivalliayuliqiyikkut Havagviit tunihimaaqtun tutqikhaitjutikharnik aulatjutikharniklu kanatam kavamanmi pivalliatjutikharnik hulilukaarutikharnik aviktuqvingmi qullirutingnik atugakharnilu, ihivriutjutikharnik tuhaqtitiyaangatlu. Aulatitihimaaqtun kanatam kavamangit havaaghangit taima aulavikhaqaqtun pitjutikharnik Tunungnganiitunik Kanatamiutanun. 

Pigiaqaqtakkit ukuat havaaghangit talvungauguvit​ qaritauyaliqiviningnun.