Havaktingit

You are here

Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut

Lorne Kusugak niruaqtauhimayuq tatvani niruaqnaqtitlugu Aktupa  30, 2017-mi, kivgaktuiniarhuni niruaqvigiyani Kangirhiniup Hivurani tatvani Talimani Maligaliurviatni Nunavumiut. 

Mr. Kusugak niruaqtauhimayuq kivgaktuiniarhuni Atanguyauyut Katimayiitni tatvani Nuvaipa 17, 2017-mi katimakjuaktitlugit ukkua Nunavumi Hivuliktiita Katimayiit. Kivgaktuiluni Ministauniaktuq Kusugak angiktauvluni angiktauhimayuq havakvighamingnut Nuvaipa 21, 2017-mi. Inmi kivgaktuiniaktuq Ministauluni Nunaliitni uvalu Kavamtkut Hannaviitnik tatvalu Ministauluni Nunavumi Igluliriqjuakut Timingatni.

Mr. Kusugak Niruaqtauvarhimayuq tatvani Pingahuatni Maligaliurviup, tatvana kaffinik havaqarhimayuq, illaliutivlugit Kavamatkuni Hivuliktiguyauhimavluni, Ministauhimayuq Nunaliitni uvalu Kavamatkuni Hannayiuyuni tatvalu Ministauhimangmiyuq tatvani Havaktut Qayanaitqutirhaitnik tatvalu Annirhimayunik Ikkayuhiakutaitnik Katimayiuyuni.

Mr. Kusugak havaqqaqparhimayuq kaffinik kavamatkuni havakviitni, illaliutivlugit pingahuikturhuni Maiyauhimayuq Kangirhinikmi. Taimani havalirhakhimagami havaqqarhimayuq Atanguyauvluni tatvani his career, Mr. Kusugak Kivalliq Inuit Katuyikatigit-kuni tatvalu Atangutauluarhimayuq tatvani Havakviatni Nunavumi Ihuarhaiyiuyut Illihakpalikutirhaita Katimayiitni.  

Mr. Kusugak appauyuq pingynik panikarhuni ukkua, Kandace Agiaq, Nuatii tatvalu Terri Akpalialuk, pamirhimayait piqqatigivlugu nulliani una Sally.

Government of Nunavut News Room

Niqiliqivik 31, 2021
Nunavut Kavamanga (GN) havagviit Iqalungni umikhimaniaqtun ubluraaluk Pingattiut, Apitilirvia 1, 2021, hapkuat ilaujunaittut:
Niqiliqivik 19, 2021
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut (CGS) atulihaaliqtaat nutaaq qaritaujakkut takujakturvia naunaiqhidjutigivlugu Atuttiarniq,...
Niqiliqivik 19, 2021
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut, Ulapqinirmun uvalu Ulapqinirmun Havagvia, piliqtut uuktuutinik uumunga Nunavunmi Inulrammiujut...
Julai 26, 2021
Ukua Aanniaqtailinirmun qayangnautikullu tamainun Kanatamiunun quuliuyut hivuliuyughat hapkununga Kavamatkut Kanatami.
Julai 20, 2021
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut (CGS) tuhaqtittumajait Qamanittuarmiunun nutaamik kaasiliimik kuvijuqaqtumut talvani tuhaqtidjutaanut...
Julai 19, 2021
Havagviat Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut qiniqhiajut uukturumajunik inungnik ilaujukhanik ukunani Igluqpinikkut Uqaudjiujut Katimajiit (...
Immaktirvia 14, 2021
Ublaakkut. Hivuliqti Savikataaq katimaqataujuq ublaaq avikturnianni Hivuliqti havaqatiminiklu, una uqautiginiaqtara tuhaqtidjutikhat.
Immaktirvia 14, 2021
Havagviat Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut (CGS) halummaqtirihimmaaqtut Qamanittuami kinguagut uqhurjuaq kuvingmat tuhaqtitauhimajuq uvani...
Immaktirvia 10, 2021
Havagviat Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut (CGS) tuhaqtittumajait Kangiqlinirmi taimaa milukaktauhimajunik imaijarvikhat kuviliktumut...
mii 20, 2021
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautitkut, Ulapqinirmun Huliluqaarutinullu Havagvia, piliqtut uuktuutikhanik niruarutikhaniklu uuminga...
Iipu 23, 2021
Tamna Havagviangit Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut qiniqhimaaqtun inungnik havagiangat talvani Ihivriurutaangit Katimayiinik Ilauyukharnik.
Maassi 31, 2021
Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut tuhaqtittumajait Nunavunmiut taimaa atuliqqat Qitiqqautijuq 1, 2021, akikhait taaffumunga Kavamatuqatkut...

Hulilukaarutigiyakhat

Piqangittuq huliniarhimanirnik

Pilihaaqhimayut Titiqqidjutit

No results found.