Havaktingit

You are here

Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut

Lorne Kusugak niruaqtauhimayuq tatvani niruaqnaqtitlugu Aktupa  30, 2017-mi, kivgaktuiniarhuni niruaqvigiyani Kangirhiniup Hivurani tatvani Talimani Maligaliurviatni Nunavumiut. 

Mr. Kusugak niruaqtauhimayuq kivgaktuiniarhuni Atanguyauyut Katimayiitni tatvani Nuvaipa 17, 2017-mi katimakjuaktitlugit ukkua Nunavumi Hivuliktiita Katimayiit. Kivgaktuiluni Ministauniaktuq Kusugak angiktauvluni angiktauhimayuq havakvighamingnut Nuvaipa 21, 2017-mi. Inmi kivgaktuiniaktuq Ministauluni Nunaliitni uvalu Kavamtkut Hannaviitnik tatvalu Ministauluni Nunavumi Igluliriqjuakut Timingatni.

Mr. Kusugak Niruaqtauvarhimayuq tatvani Pingahuatni Maligaliurviup, tatvana kaffinik havaqarhimayuq, illaliutivlugit Kavamatkuni Hivuliktiguyauhimavluni, Ministauhimayuq Nunaliitni uvalu Kavamatkuni Hannayiuyuni tatvalu Ministauhimangmiyuq tatvani Havaktut Qayanaitqutirhaitnik tatvalu Annirhimayunik Ikkayuhiakutaitnik Katimayiuyuni.

Mr. Kusugak havaqqaqparhimayuq kaffinik kavamatkuni havakviitni, illaliutivlugit pingahuikturhuni Maiyauhimayuq Kangirhinikmi. Taimani havalirhakhimagami havaqqarhimayuq Atanguyauvluni tatvani his career, Mr. Kusugak Kivalliq Inuit Katuyikatigit-kuni tatvalu Atangutauluarhimayuq tatvani Havakviatni Nunavumi Ihuarhaiyiuyut Illihakpalikutirhaita Katimayiitni.  

Mr. Kusugak appauyuq pingynik panikarhuni ukkua, Kandace Agiaq, Nuatii tatvalu Terri Akpalialuk, pamirhimayait piqqatigivlugu nulliani una Sally.

Government of Nunavut News Room

Nuvaipa 26, 2021
Ilauyumavit ikayuqlugit Team Nunavut?
Nuvaipa 23, 2021
Nunavunmi Ministaa Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut Havagviani hivumuktijuummiqtitaa Amigarnarniq Iqalungni talvunga Tissaipa 7mun, 2021.
Nuvaipa 17, 2021
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut, Qilamiungnikkut Munagidjutikkut Havakviat, akngiqhipkagumayaitNunavunmiun tamna uuktuqtauniaqtuq...
Nuvaipa 09, 2021
Nunavunmi Ministaa Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut Havagviani hivumuktijuummiqtitaa Amigarnarniq Iqalungni talvunga Nuvaipa 23mun, 2021.
Aktuupa 28, 2021
Nunavut Kavamanganin (GN) Ministaa Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut Jeannie Ehaloak, ublumi hivuvaqtitaa una Amigarnarhidjutit Iqalungi...
Aktuupa 14, 2021
Kavamatkut Nunavunmi (GN) Ministaa Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut (CGS) una Nan'ngariayuyuq Jeannie Ehaloak, ublumi uqariiqtuq...
Aktuupa 06, 2021
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut Ulapqinikkut Hulilukaarutinunlu Havagvia tadja piliqtait uuktuutit haffumunga micro-aituutainik tapkua...
Saptaipa 21, 2021
Ukiuq tamaat, Havagviat Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut (CGS) tunihivaktut havaktiit ajungittut iliharutikhanik maniit ikajuutikhainik...
Saptaipa 21, 2021
Uumani ukiumi, Kanadami Ulapqipkaijiinni Havainiq pijuq Saptaipa 18-26, maliktaupluni uumannga Hajuktitaujumik-qaritarmi Qaujihimanikkut Havainiq,...
Niqiliqivik 31, 2021
Nunavut Kavamanga (GN) havagviit Iqalungni umikhimaniaqtun ubluraaluk Pingattiut, Apitilirvia 1, 2021, hapkuat ilaujunaittut:
Niqiliqivik 19, 2021
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut (CGS) atulihaaliqtaat nutaaq qaritaujakkut takujakturvia naunaiqhidjutigivlugu Atuttiarniq,...
Niqiliqivik 19, 2021
Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut, Ulapqinirmun uvalu Ulapqinirmun Havagvia, piliqtut uuktuutinik uumunga Nunavunmi Inulrammiujut...

Hulilukaarutigiyakhat

Piqangittuq huliniarhimanirnik

Pilihaaqhimayut Titiqqidjutit

No results found.