Havaktingit

You are here

Piyumayun niruaqtauyukhanik: Nunavunmi Atauttikkut Hivunikhaliurnikkut Aulapkainikkullu Katimayiit uvani Ukiuqtaqtumi Minnguiqhirvingni

Saptaipa 17, 2019

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Piyumayun niruaqtauyukhanik: Nunavunmi Atauttikkut Hivunikhaliurnikkut Aulapkainikkullu Katimayiit uvani Ukiuqtaqtumi Minnguiqhirvingni

Nunavut Kavamanga (GN) tadja piliqtun niruaqtaujukhanik tikkuaqtakhanik uumunga Nunavunmi Atauttikkut Hivunikhaliurnikkut Aulapkainikkullu Katimayiinnun uvani Ukiuqtaqtumi Minnguiqhirvingni (NJPMC).

NJPMC-kut tunivaktun uqaudjutinik pitquidjutiniklu GN-kunnun hivunikhaliurnikkut, piliurnikkut, aulapkainikkut munarinikkullu Nunavutim ukiuqtaqtum minnguiqhirvingni.
Piyumajun kitkun qauyihimayukhat, piyumayukhat ayuiqhimayukhallu minnguiqhirvingni, aquiliqidjutini, uvanilu Inuit pitquhiani ilitquhianilu.

Uuktuutikhat titirat pigiaqaqtun uvani Avatiliqiyitkunni qaritauyaliqidjutaani. Naunaiyattiarumaguvit, hivayarlugu Geneva Noble uvani 867-975-7753 uvaluuniin GNoble@GOV.NU.CA.

Niruaquidjutit piqaqtukhallu havaakhakhiurutinik ilaliutilugu, pihimaliqtukharlu 5-mungaqqat. Qikiqtaaluup Ubluqhiutaani uvani September 27, 2019.

###

Tuhaqtipkaiyi uqaqatigilugu:

Joshua Long
Atan'ngujaq Tuhaqtipkaijinni, Ilinniarnikkut Ikajuqtiuplunillu
Avatiliqijikkut Havagvia
867-975-7761
Jlong1@gov.nu.ca