Havaktingit

You are here

Nirhiuruiqlugit huradhjat

Julai 21, 2021

Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjutikhaq

Nirhiuruiqlugit huradhjat

Havagviat Avatiliqiyitkut itqaumatquyait inungnun tapkua niripkaiyut huradjanik Nunavunmi pitquyaungitut ataani uuma Huradjatigut Maligaani.

Niirhiuniq huradjanik aghut ihuangitumik hulaqutiqangniaqtut inmi uumadjuhiinun, ilauyut tuqudjutiginiarmagit. Huradjat hungiutiniarmata inungnin-nirhiuqtauyumainaliqlutik niqinik, kitut mighiyuumirutauyut inmi anuaqhungnirmun nunami. Ihuangidjutauniaqtuq inungnun huradjanunlu nunallaani, huradjali ilituriniaqtut hapkua nayugait niqiqaqtut.

Huradjat nirhiuqtauyut inungnin irhiurungnaiqhutik inungnin irghinaqhilutiklu. Una pidjutiqangniaqtuq aanniarutiningnirmun inungnun, imaatun nakimanirmik.

Kangiqhitiarumaguvin hivuuranaqniinun nirhiunirmun huradjanik, qaritauyakkut nunangni Huradjaliqiyit havakviit uvani http://www.gov.nu.ca/environment/information/contact-us.

###

Tuhaqtitauyuqhanut uqaqvigiyaqhaq:

Casey Lessard
Atan’ngujaq Tuhaqtipkaijini, Ilinniaqtulirinikkut Ikajuqtiuplunilu
Avatiliqiyitkut Havagvia
867-975-7761
clessard3@gov.nu.ca