Havaktingit

You are here

“Ajuirharniq…” aujami pinahuarutikhat ukunani Nunavunmi Minnguirhirviinni

Julai 26, 2021

Kavamatkunnin Tuhaqtitaujukhaq

“Ajuirharniq…” aujami pinahuarutikhat ukunani Nunavunmi Minnguirhirviinni

Ajuirharumavin hunamik nutaami uvani aujami? Ilauqatigiluta tamainni havainirni “Ajuirharniq...” huliluqaarutikhakkut hailihimajun Iqalungni Kuunga/Sylvia Grinnell Minnguirhirvingmi Iqalungni, Katannilik Minnguirhirvingmi Kimmirunmi, Iqalugaarjuup Nunanga Minnguirhirvingmi Kangiqlinirmi, uvanilu Kugluk Nunaptikni Minnguirhirvik Kugluktumi!

Aallakkiit hulilukaarutikhat upalungaijaqtauhimajun tamainni havainirni. Aujami, pijaaqtunin:
• Ajuirharlutin pitquhikkut Inuinnarnin unipkaanik.
• Ajuirharlutik kakivaliurnirmik.
• Ajuirharlutin pitquhikkut nauttianik aturutikhainnik.
• Aallaniklu.

Tamaita katimaniit malingniaqtun pitqujauhimajuni COVID-19 Qalagjuarnikkut inungnun aanniaqtailinikkut kikliqarutinun atuqtaujunun. Tamaita hulilukaarutikhat piniaqtun hilami amigainnikhaanun kikliqarlutik 10nik ilaujunik atiliuriiqhimajuinnakkut. Atiliriami hulilukaarutikhamun, hivjadjavan:
• Iqaluit: 867-975-7784
• Kimmirut: 867-939-2416
• Kangiqliniq: 867-645-8013
• Kugluktuk: 867-982-7443

Tamainnun ublukhainnun hulilukaarutikhani humiittukhanilu, takulugu https://www.gov.nu.ca/environment. Hilarlukpat, hulilukaarutikhat taimaaqtitauniaqtun.

Kangiqhittiarumaguvin, uqaqatigidjavan Caroline Ipeelie-Qiatsuk uvani 867-975-7784 uvaniluunniit cipeelie-qiatsuk@gov.nu.ca.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhaq:

Casey Lessard
Atanngujaq Tuhaqtipkainikkut, Ilihainirnun Ikajurnirnullu
Avatiliqijikkut Havagvia
867-975-7761
clessard3@gov.nu.ca