Havaktingit

You are here

Havaakkut Atia

Havaakkut Atiasort ascending Havakvik umikvikhaq upluq Nunallaaq Qanurittumik Havaaqaqtuq
Tiliuqtit Munaqhiliyikkut Ayuiharutikhanut Munaqhiliqiyitkut Nunavut Munarhiliqiyikkut Aktuupa 27, 2017 Qausuittuq Havaaqaqhimmaaqtuq
Nunallaami Munarhi - Pond Inlet Munarhiliqiyikkut Nuvaipa 3, 2017 Mittimatalik Havaaqaqhimmaaqtuq
Nunallaami Munarhi - Pangnirtung Munarhiliqiyikkut Nuvaipa 3, 2017 Pangnirtung Havaaqaqhimmaaqtuq
Munaqhiunikkut Ayuiqhaqtunut Munarhiliqiyikkut Aktuupa 20, 2017 Kinngait, Kangiqtugaapik, Salliit, Uqhuqtuuq, Igloolik, Pangnirtung Havaaqaqhimmaaqtuq
Maniyauyuq Angilgani Nunaliuyumilu Munaqhiniq Munarhiliqiyikkut Aktuupa 27, 2017 Iqaluktuuttiaq Havaaqaqhimmaaqtuq
Manager, Maamat & Biibinilihaat Services Munarhiliqiyikkut Aktuupa 27, 2017 Iqaluktuuttiaq Havaaqaqhimmaaqtuq
Kiguhiqiyi Kiinauyaliqiyikkut angmaumayuq inunikhirlugu Ikpiarjuk, Arviat, Qamanittuaq, Iqaluktuuttiaq, Kinngait, Igluligaarjuk, Kangiqtugaapik, Salliit, Uqhuqtuuq, Ausuittuq, Sanirajak, Igloolik, Iqaluit, Kimmirut, Kugaaruk, Pangnirtung, Mittimatalik, Qikiqtarjuaq, Kangiqliniq, Naujaat, Qausuittuq, Sanikiluaq Atauhiqmi ukiungani hivitunia
Inungnun Aanniaqtailinirnun Munarhi - Clyde River Munarhiliqiyikkut angmaumayuq inunikhirlugu Kangiqtugaapik Havaaqaqhimmaaqtuq
Himmautigiyaullaktughat Havaktikhanik / Itiqtauhimayunik Munaqhiyi Maligaliqiyikkut angmaumayuq inunikhirlugu Iqaluit Casual
Havallaktughanut Kiinauyaliqiyikkut angmaumayuq inunikhirlugu Ikpiarjuk, Arviat, Qamanittuaq, Iqaluktuuttiaq, Kinngait, Igluligaarjuk, Kangiqtugaapik, Salliit, Uqhuqtuuq, Ausuittuq, Sanirajak, Igloolik, Iqaluit, Kimmirut, Kugluktuk, Pangnirtung, Mittimatalik, Qikiqtarjuaq, Kangiqliniq, Naujaat, Qausuittuq, Sanikiluaq, Taloyoak, Tikirarjuaq Casual
Havakhanut Pivaliayuligiyi Havakti Havaktingit Naunaitkutingit Aktuupa 20, 2017 Iqaluktuuttiaq Atauhiqmi ukiungani hivitunia
Aviktuqvingmi Pulaaqtunun Tutqikhaiyi - Minnguiviit Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu Nuvaipa 3, 2017 Kugluktuk Atauhiqmi ukiungani hivitunia
Atiliuqhimayuq Munaqhi, OR/RR/Ublurmi Pilaqhiktauyunut/CSR Munarhiliqiyikkut Nuvaipa 3, 2017 Iqaluit Havaaqaqhimmaaqtuq
Anggiqyuqqaaqhaq Kitikmeoni Avikturviat Auladjutivianni Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut Aktuupa 20, 2017 Iqaluktuuttiaq Havaaqaqhimmaaqtuq