Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Niqiliqivik 25, 2017
Ilauqataudjavuhi Sylvia Grinnell Ukiuqtaqtumi Pulaaqtarvikmi Saalutimi, August 26, 2017 Nunavut Min’nguikviit havaqatigitut Trans Kanataup Ingilgavia, katimapkaiyut Quviahuutigiblugu Anginikhaq Ingilgayaaq.
Niqiliqivik 24, 2017
Nunavut Kavamangat(GN) ukuallu Kitikmeot Inuit Association (KIA) tamarmik atauhirmik tunihihimayuk talvuuna Qurluqtuaryungmi Apquti Apqutikhanga UmiatTulakvikhat (GBRP) havaakhaq uuktuutat angiqtauhimaliqtuq Nunavut Avatiliriyitkut Katimayit (NIRB-kunit).
Niqiliqivik 22, 2017
Kavamat Nunavumi (GN) tuharumayut uqauhiqnik uumiga maligaguqtitainiga Aagayaarnaqtuni nauhimayut Kanatami, ihumagiyatilu qanuq ihuaqnikhamik maligaguqtitaagani nautiqtauniginik, naivrutigiyaunigini, atuqniginiklu aagayaarnaqtut Nunavumi.
Niqiliqivik 22, 2017
Munaqhiliqiiyitkut ilittugipkagumayait nunaqaqtut Kangiqlinirmi munaqhitkut havaktiit ikiqliyuummingniaqtut ilangganni ublua Pinggattiumi, Niqiliqivik 23, 2017 mi.
Niqiliqivik 21, 2017
Hivuliq malguk iliugaqtauyuk tuyuqtauyuk ikayuutighaq nunamingni aulapkaidjutighanun hivuliuyunik
Niqiliqivik 18, 2017
Una Nunavut Kavamanga (GN) unalu Nunavut Havaktuliqiyit Katimayiita (NEU) angiqhimayaat haffumani nutaanguyuq hitamanit-ukiukhamut atauttimuuqtut angirutaanit amiriyangit avatquttunaqhivauk uumani Qulliq Alruyaktuqtunik Ikumadjutiit (QEC).
Niqiliqivik 17, 2017
Hapkua Munarhiliqiyikkut tuhaqtitiyumayut inungnun ihigiaqtigut pidjutauyuq napaaqtuqaqnigit ikualaaqtut aulaliqtuq ilainun Nunavunmi nunallaanun.
Niqiliqivik 17, 2017
Hapkua Munarhiliqiyikkut tuhaqtitiyumayut inungnun ihigiaqtigut pidjutauyuq napaaqtuqaqnigit ikualaaqtut aulaliqtuq ilainun Nunavunmi nunallaanun.
Niqiliqivik 17, 2017
Hapkua Munarhiliqiyikkut tuhaqtitiyumayut inungnun ihigiaqtigut pidjutauyuq napaaqtuqaqnigit ikualaaqtut aulaliqtuq ilainun Nunavunmi nunallaanun.
Niqiliqivik 17, 2017
Hapkua Munarhiliqiyikkut tuhaqtitiyumayut inungnun ihigiaqtigut pidjutauyuq napaaqtuqaqnigit ikualaaqtut aulaliqtuq ilainun Nunavunmi nunallaanun.