Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

mii 24, 2017
Timinga Aaniaqtailinikkut itqaumatquiyuq Nunavunmiunun maliklugit hapkua ayungnaitut atugahat aaniaqnaitumik uvalu qayangnaitkutighanik puvakliaqniqmun qalakniqminlu.
mii 18, 2017
Pidjutigiblugu ilihimayaungituni qanugidjutit, Qilamik Takuuyauyumayumayunut Munahiqaqvik uvani Qikiqtani Aaniaqvikmi umikhimaniaqtuq uvani Hitammiut, Qiqaiyaqluaqvia 18, 2017, angmaffaaqluni Tallimiutmi, Qiqaiyaqluaqvia 19, 2017.
mii 08, 2017
Timinga Aaniaqtailinikkut qayagilugit unguvaquyauyut hapkua Bombay Sapphire brand London Dry Gin pidjutiqaqtuq angiyumik taangaqmik iluani.
mii 03, 2017
Ihumakkut Aaniaqniq Havainiq uvani Qiqaiyaqluaqvia 1-7, uvalu Timinga Aaniaqtainikkut aghuugutigiyait Nunavunmiun ilihaqlutik, uqaqatigiiklutik uvalu uqaqatigilugit ilanatit
mii 02, 2017
Munaqhiliqiiyitkut qayagitquliqtait niqit un’ngavakuyaulikhugit taapkuninga Robin Hood atiit muqpauyat, piqaligunakhingmattaE. colimik O121 halumailgumik.
Iipu 26, 2017
Munarhiliqiyikkut qayagitquliqtait niqit unguvaquyauliqtait ukunanik Miss Vickie-nik Jalapeño Qattaqmi Uuhimayut Patiitu Chip-siit.
Iipu 13, 2017
Niqit unguvaquyauyut qayagiyaunikkut tuhaqtitauyut hapkunanga Timinga Aaniaqtuliqiyikkut uvani Qiqaiyalirvia 28, 2017 nutaanguqtitauyuq uvalu amigaiqyumiblugit titiraqhimayut muqpauyat uvalu muqpauyaqaqtut hunat.
Iipu 12, 2017
Nunavunmi pertussis (taiyauluaqtuq qalakyuarniq) hiamitiqtuq qalaguiqtut, Timinga Munarhiliqiyikkut uqaqtut ublumi.
Iipu 04, 2017
Timinga Aanniaqtuliqiyitkut itqaumatquyahi Inuit Sanikiluami tamna imarmik imiktakhait atuqtakhaillu piyakhauyut halummaqhidjutiqaqtunut imarmut kuviviinnit iliyauhimayut igluqpangnut.
Iipu 04, 2017
Nunavunmiutat uuktuqhimaaquyauyut ilaulutik nunaqaqtunik nunaryuami tamaat ilitaridjutikharnik talvuuna nalvaaqtaunikkut Nunaryuam Tamaat Inuuhirinikkut Havagvikyuangnik talvuuna Nunaryuam Tamaat Inuuhirittiarnikkut Ubluani, uvani Qitiqqautiyuq 7.