Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

mii 24, 2017
Hapkua Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu iniqtiqtait katimadjutitik uvalu qagitauyakkut naunaiyaiyut haffumunga nutaanguqtiqnikkut haffumunga Nunavunmi Piyangaiyanirmut Parnaiyautit(NEDS).
mii 24, 2017
Timinga Aaniaqtailinikkut itqaumatquiyuq Nunavunmiunun maliklugit hapkua ayungnaitut atugahat aaniaqnaitumik uvalu qayangnaitkutighanik puvakliaqniqmun qalakniqminlu.
mii 19, 2017
Uyagaghiuqtiuvit? Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu pigiaqaliqtun uuktuutikharnik haffumunga Uyagahiuqtit Havaakharnik.
mii 19, 2017
Aput hikulun qanuginia mahaktiliqtuq uvani Ittijjagiaq Ingilgayaami qitqani Iqaluit Kimmirulu uvani Katannilik Minguiqhiqvikmi. Una aghut qayangnaqhiyuq uvalu atuqtut aghuuqtauyut apqutailgumiilutik.
mii 18, 2017
Pidjutigiblugu ilihimayaungituni qanugidjutit, Qilamik Takuuyauyumayumayunut Munahiqaqvik uvani Qikiqtani Aaniaqvikmi umikhimaniaqtuq uvani Hitammiut, Qiqaiyaqluaqvia 18, 2017, angmaffaaqluni Tallimiutmi, Qiqaiyaqluaqvia 19, 2017.
mii 15, 2017
\Nunavunmiut itqumaquyauyut atuquplugit mihidjutikharnik aulaaligumik hikukut imailigaangat ukiangani.
mii 11, 2017
Ukuat Kangiqtugaapik Sulugaaq Nunallaami Maligaliqinikkut qinirhiayut ilauyukhanik.
mii 09, 2017
Kavamangata Nunavut (GN) talvalu Qikiqtani Inuit Katitjuqatigiit (QIA) ilayuummiqtaat kilikhaa piyaami niruaqtakhanut siksinut tikkuaqtauyukhanut.
mii 09, 2017
Kavamatkut Nunavunmi (GN) uvalu Qikiqtani Inuit Katimayiit (QIA) hivumuuqtitaa umikvighaq haffumunga piyaangini niguaguaqtauyughanik siksinik hapkununga Nunalingni Iligiikhutik Upalungaiyaiyit Munaqhiyillu Katimayiralaat (CJPMC)haffumunga Sylvia Grinnell u
mii 08, 2017
Timinga Aaniaqtailinikkut qayagilugit unguvaquyauyut hapkua Bombay Sapphire brand London Dry Gin pidjutiqaqtuq angiyumik taangaqmik iluani.