Havaktingit

You are here

Finance

Janis Qaunirq
Tuhagakhanut Ayuittiaqhimayut, Maniliqiyitkut
867-975-6821
jqaunirq@gov.nu.ca

Elyse Kay
Atan’nguyaq Tuhagakhanut,  Maniliqiyitkut
867-975-6818
ekay@gov.nu.ca

 

 

Government of Nunavut News Room

Maassi 30, 2017
Havakvia Maniliqiyiit katimapkainiaqtut inungnik uvani Kangiqliniqmi uvalu Ikaluktutiami...
Maassi 22, 2017
Minista Mailiqiyii Keith Peterson aulagutiyuq Ilihimaliqta / Ujjiqsuqta, munagittiaqnikkut atuqniq...
Maassi 15, 2017
Talvanga Qiqaiyalirvia 15, 2017, Nunavut Kavamanga (GN) akikhiyuumiliqtait taaksiutinut akikhait...
Maassi 08, 2017
Nunavunmiut ilihaqtut: piumavit havaakhamik havaaqaqlutit uukturvikharnik Nunavut Kavamatkuni?
Iitjirurvia 22, 2017
Kiinauyaliqiyikkut qiniqhiayut ikhivautaqaqtukhanik haffumunga Havaktikhakhiurnikkut Naunaiyautit...
Januali 12, 2017
Maniiyaiyunik, taamali atuqtauluaqtuq qanuginia Iningnighanik maniiyaiyunik Kanatami,...

Pilihaaqhimayut Titiqqidjutit

Hulilukaarutigiyakhat

Piqangittuq huliniarhimanirnik

Havaakkut Atia

Iqaluktuuttiaq
Una havaakhaq uppiriyaudjutiqarami naammaktumik Ihuinnaaqpakhimanikkut Ihivriurutimik Titiraqmiki. Una havakhaq pilaqnia angmaumayuq tamaitnut tukhigaqtunut. Una havaakhaq piqaqtiniaqtuq...
umikvikhaq upluq: 09/06/2017
Iqaluktuuttiaq
Hamanli Amiqnaqpiaqtuq inikhaq, pitquyauhimaniqaqtuqlu naammaktumik Ihuinnaaqpakhimanikkut Ihivriurutimik Titiraqmik. Una havakhaq pilaqnia angmaumayuq tamaitnut tukhigaqtunut. Tiliuqtaubluni...
umikvikhaq upluq: 09/06/2017
Iqaluktuuttiaq
Una Qayagikpiaktumik Havaakhaq nakuuyumik Ihuinaarutinut Naunaiktauyakhaq, unalu Qayangnariakhaanut Naunaikhidjutikhaq piyauyakyhat. Aulapkaiyi, Munarhiliqidjutikhanut unnirpaktuq Atanilluamut,...
umikvikhaq upluq: 02/06/2017