Havaktingit

Finance

Janis Qaunirq
Tuhagakhanut Ayuittiaqhimayut, Maniliqiyitkut
867-975-6821
jqaunirq@gov.nu.ca

Elyse Kay
Atan’nguyaq Tuhagakhanut,  Maniliqiyitkut
867-975-6818
ekay@gov.nu.ca

 

 

Government of Nunavut News Room

Iitjirurvia 22, 2017
Kiinauyaliqiyikkut qiniqhiayut ikhivautaqaqtukhanik haffumunga Havaktikhakhiurnikkut Naunaiyautit...
Januali 12, 2017
Maniiyaiyunik, taamali atuqtauluaqtuq qanuginia Iningnighanik maniiyaiyunik Kanatami,...
Januali 11, 2017
Havagumavakpit Kavamatkunni Nunavunmi hivuliqtitut?
Tissaipa 13, 2016
Nunavut Taanngaliqinirmut Ilitturihaiyit umikhimaniaqtut Ubluiqtirvia 23-mi, 2016, ilauluni...
Tissaipa 09, 2016
Quviahuulukaakluhi qayangnaittumik uvani halatirnirmi.
Nuvaipa 23, 2016
Hapkua Kavamatkut Nunavunm (GN) ukualu Nunavunmi Havaktiit Ikayurtingit (NEU) ublumi atiliuqut...

Pilihaaqhimayut Titiqqidjutit

Hulilukaarutigiyakhat

Piqangittuq huliniarhimanirnik

Havaakkut Atia

Kangiqtugaapik
Nunamingni: Sanikiluaq 17-503835     Ukiuktaqtumi Akiliuhiakhaa: 20,293.00 ukiuk tamaat Nunamingni: Kangiqtugaapik 17-503836 Ukiuktaqtumi Akiliuhiakhaa: 22,978.00 ukiuk tamaat Havaakhamik upluq...
umikvikhaq upluq: angmaumayuq inunikhirlugu
Kugluktuk, Mittimatalik
$ 20,42.00 Kugluktuk; 24,214.00 Mittimatalik. Una havaakhaq uppiriyautjutiqarami pitquyauhimaniqaqtuqlu naammaktumik Ihuinnaaqpakhimanikkut Ihivriurutimik Titiraqmiki tautuktauyukhaq havaktinani....
umikvikhaq upluq: 17/03/2017
Iqaluktuuttiaq
Una havaanguyuq Ukpiriyakhaq, Inuinaaqtailiyunik Naunaiyainiaqtut unalu Hakuittaakhaanik Ilangani Naunaiqniaqtut ihariagiyaukpat. Ilaranaitpit, piqpagivitlu, aliagiviuklu inungmiuqatauguvit?  Una...
umikvikhaq upluq: 03/03/2017